Posten prøver seg

I et hemmeligstemplet brev til Næringsdepartementet prøver Posten å sikre seg løsningen for digitale signaturer i AltInn-prosjektet.
Eposten med vedlegg er stilet til statssekretær Helle Hammer i Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og havnet i hennes innboks17. april i år. Eposten er undertegnet Tron Kleivane, som var konsulent for Posten i denne saken. Han er tidligere it-kontaktperson i NHO.

-- Jeg ble hyret inn som konsulent for å gi Posten råd i denne saken, bekrefter Tron Kleivane i rådgivningsfirmaet Connectivities Partners til Computerworld.

Eposten er et ledd i Postens lobbing mot myndighetene for at Postens egen eID skal bli benyttet i dette første store pki-prosjektet.

Nektes innsyn

Departementet har nektet Computerworld innsyn i dokumentet, som har tittelen "Posten i rollen som tiltrodd tredjepart - innspill til AltInn" med henvisning til Offentlighetslovens paragraf 5a. Det innebærer at dette oppfattes som et internt dokument som er utarbeidet for intern saksforberedelse fra et underordnet organ.

-- Posten har historisk sett hatt rollen som tiltrodd tredjepart i den virkelige verden. Nå jobber vi for å få samme rolle i den elektroniske verden, kommenterer informasjonssjef i Ergo Group, Wibecke Brusdal.