Posten og Visma sammen om e-faktura

Visma og Posten Norge har inngått en strategisk avtale om e-faktura for brukere av Vismas erp-programvare.

I første rekke er det Visma Business ERP som vil bli klargjort for e-faktura i tredje kvartal i år. De andre Visma-løsningene følger etter i løpet av de neste tolv månedene.

Ambisjonene bak avtalen er å avskaffe papirbaserte fakturaer i løpet av tre til fem år. Posten Norge er viktig i denne sammenhengen fordi de har mulighet til å skrive ut og distribuere papirfakturaer til kunder som ennå ikke kan motta dem elektronisk.

Dette kombinert med Vismas store markedsandel innen erp vil ifølge partene gi Posten tilstrekkelig innflytelse på markedet, slik at målet om full overgang til e-faktura kan nås. For å integrere Vismas og Postens løsninger skal det benyttes programvare fra Visma Industream.