Power Point mot terrorisme

Amerikanske trailersjåfører skal se en power point-presentasjon for å lære å bekjempe terrorisme.
Amerikanske myndigheter har bevilget 21 millioner dollar for å lære opp sjåførene til å oppdage mistenkelig aktivitet på amerikanske veier, skriver wired.com.

Den amerikanske lastebilforeningen sier programmet er satt i gang for å forhindre at lastebilnæringen blir brukt til spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Så langt har noen tusen sjåfører meldt seg på kurset, men man håper at så mange som 300.000 transportarbeidere skal melde seg på kurset.

Tanken er at de skal bli mer bevisst på hva som er mistenkelig atferd på veien og nær viktig infrastruktur, og melde videre om de ser noe oppsiktsvekkende.