Prestisjetap for IBM

Prestisjetap for IBM

Til neste år skal 20.000 Statoil-ansatte over på Outlook og Microsoft. IBM og Notes får den siste olje.
Ved årskiftet inngikk Statoil en avtale med Microsoft

om leveranse av en løsning for samarbeid, samhandling og dokumenthåndtering for hele Statoil-konsernet - såkalt Enterprise Content Management (ECM). Nå får denne avtalene store konsekvenser for IBM. Også e-post-klienten og utgangspunktet for samhandlingen skiftes, ut går Notes, inn kommer Outlook. Dermed mister IBM en europeisk stjernekunde.

-- Vi konstanterer at Statoil har gjort et valg. Vi er selvfølgelig ikke glad for det. Men de har et Microsoft-miljø og har valgt å bygge videre på dette, sier Bjørn Nordby som er programvaresjef i IBM.

-- Hvor alvorlig er dette for IBM?

-- Vi har svært mange store kunder. Jeg ønsker ikke å gå inn på saken rundt Statoil spesielt. Og heller ikke pengene rundt dette, sier Nordby.

-- Hvordan har kundetilfanget vært for Lotus Notes i år?

-- Bra, antallet kunder øker, sier Nordby. Han vil imidlertid ikke si noe om hvordan antallet brukere har utviklet seg, rent bortsett fra at de har 400.000 norske brukere per i dag. Når Statoil faller bort blir dette tallet rundt 380.000.

Bjørn Nordby hevder at IBM fortsatt er konkurransedyktig på totalløsninger rundt samhandling.

-- Vi kommer med stadig nye ting fra IBM og vi styrker vår posisjon, sier han.

For sent ute

Statoil valgte ny utviklingsplattform for en stund siden, og har basert sine samarbeidsprosesser rundt Sharepoint fra Microsoft. Ifølge Tor Inge Vik, sjefsingeniør ved konsernstaben i Statoil, er det flere grunner til at IBM nå er ute.

-- Etter valget av utviklingsplattform er det en naturlig konsekvens at vi nå også velger Outlook som en basis for samhandlingen, sier Vik.

Sjefsingeniøren sier at Microsoft hadde de beste løsningene på dokumentering av prosesser, søk og sporbahet. Noe som blant annet amerikanske myndigheter ved årsskiftet vil kreve for børsnoterte selskaper i landet.

-- Vi tilpasser oss lover som Sarbanes Oxley og her kom Microsoft best ut. Dessuten viser spørringer vi har gjort at våre ansatte trives best i et Office-miljø med Outlook - det var tungen på vekstskålen.

Skulle Statoil valgt Lotus Notes måte de ha lagt en del ressurser ned i tilpasninger, noe som også ville ha komplisert systemet. Microsofts Sharepoint og Oulook har nemlig god intergrasjon.

-- Utfordringen for IBM var vårt teknologiskifte, de har mye å tilby. Hadde beslutningen skulle vært tatt i dag, ville nok IBM hatt en større sjanse siden de stadig kommer med bedre løsninger, avslutter Tor Inge Vik.