Her er Canons nye HP-skrivere

Her er Canons nye "HP-skrivere"

BARCELONA (PC World): Canon har nå avduket de nye multifunksjons-maskinene som HP skal tilby gjennom sine salgskanaler.

Den oppsiktsvekkende samarbeidsavtalen mellom Canon og HP som ble kunngjort av HP i Berlin i begynnelsen av uka, er nå supplert med en storlansering av nye Canon-produkter i Barcelona. PC World har vært til stede på begge arrangementene.

LES OGSÅ: HP skal selge Canon-skrivere

Canon ImageRunner Advance er samlebetegnelsen på den nye serien av raske og avanserte multifunksjonsmaskiner som utgjør Canons nye multifunksjonsplattform. De er myntet på et bredt utvalg av kundebedrifter, fortrinnsvis mellomstore og store foretak, men de har også et marked i mindre bedrifter med stort utskriftsbehov. Eiendomsmeglere og advokatkontorer er nevnt som eksempler.

LES OGSÅ: - Store muligheter i Norge

Sparer tid og penger

Å få utskriftskostnadene under kontroll er den siste store utfordringen som står igjen i it-bransjens bestrebelser på å hjelpe kundene med å få ned eiekostnadene - «Cost of Ownership». For noen år siden var outsourcing det store mantra, men nå gjør ny skriver- og multifunksjonsteknologi det lettere å styre utskriftsmengden og -kostnadene ved å ha kontroll på maskinparken selv, i kombinasjon med serviceavtaler med leverandørene, hevder HP og Canon.

En europeisk undersøkelse viser ifølge Canon at europeiske foretak heller vil forbedre produktiviteten ved hjelp av ny teknologi enn å drive drastiske bemanningskutt i disse vanskelige tider. På den måten vil de stå sterkere når økonomien igjen gjør et oppsving.

Det er imidlertid vanskelig å beregne de samlede og reelle kostnadene ved utskrift, kopiering og skanning. Uansett er de ofte mye større enn bedrifter og offentlige etater er klar over. Canon og HP har analysemetoder som viser at foretak og offentlige etater kan spare 20-25 prosent av kostnadene til dokumentproduksjon ved hjelp av de løsningene som de to selskapene nå vil samarbeide om å få ut til kundene – og der en Managed Print Service-avtale med HP er fundamentet.

Canons nye multifunksjonsmaskiner har et brukergrensesnitt som gjør at maskinene er fem ganger raskere å betjene enn forrige produktgenerasjon, ifølge Canon.

Samtidig har de nye maskinene 84 prosent kortere oppvarmingstid, 40 prosent mindre strømforbruk, dobbelt så rask skanning og mye større dokumentsikkerhet.

Til sammen bidrar dette til høyere dokumentkvalitet og mye bedre administrasjon av kostnadene, var budskapet fra Canons lansering i Barcelona.

Lytter til kundene

Alle aktører i it-bransjen hevder at de lytter til kundene, men for enkelte kan det nok være en floskel, hevder Canon.

- Men vi har 10 000 kunder i tale hver uke, og vi har hatt dyptgående samtaler med mange av dem om utviklingen av den nye multifunksjonsplattformen, sa Gary Horsfall, direktør for Canons globale salgsapparat og profesjonelle tjenestevirksomhet, under lanseringen i Barcelona.

LES OGSÅ: Kjøpeguide: Velg riktig skriver

Han fremholdt tre viktige fordeler med den nye HP/Canon-avtalen: - Fordelen for Canon er at vi i praksis har fått en ny salgskanal. Fordelen for HP er at de får bedre adgang til topp teknologi. Men de virkelige vinnerne er kundene. Før var HP vår konkurrent, nå er de vår partner og kan øke verdien av våre produkter blant annet med sin utmerkede nettverksteknologi, sa Horsfall.

Tre modellserier

Canons nye multifunksjonsplattform består foreløpig av tre produktserier, der alle maskinene har full A3-kapasitet. Volummodellene blir å finne i C5000-serien, som har maskiner med utskriftshastighet på henholdsvis 30, 35, 45 og 51 sider i minuttet.

For storbedrifter kan C7000-serien være mer aktuell, med utskriftshastigheter på henholdsvis 55 og 65 sider i minuttet.

På toppen finner vi ImageRunner Advance C9000 Pro-serien, som er produksjonsmaskiner beregnet særlig på mindre trykkeribedrifter. Her er utskriftshastigheten helt opp i fra 60 til 70 sider i minuttet, avhengig av modell, og maskinene har arkkapasitet på opptil hele 4 250 ark.

Sikkerhet og miljø

Canon har samarbeidet tett med Micorsoft og Adobe for å sikre at de nye multifunksjonsmaskinene støtter alle sentrale standarder i dokumentproduksjon, inkludert Adobe PostScript 3, Adobes pdf-teknologi med digitale signaturer og rettighetsadministrasjon gjennom Adobes LifeCycle-teknologi.

Sikkerheten ivaretas også ved utstrakt bruk av id-kort og «følg-meg»-utskriftsteknologi, og de mest sikkerhetssensitive foretakene kan glede seg over at diskene lett kan tas ut og lagres i hvelvet om natten, hvis det er ønskelig.

Miljøvernforkjempere kan glede seg over utstrakt bruk av bioplast, 50 prosent reduksjon av karbonutslipp og støtte til alle sentrale standarder innen miljøvern og energireduksjon.

Les om:

Print