HP-kamp mot piratblekk

HP-kamp mot piratblekk

Leverandørene av piratblekk kan få det vanskeligere når HP nå fornyer sin strategi for skriverblekk.

Dublin (PC World Norge): HP har startet en omfattende omlegging av hele sin måte å selge blekk til blekkskrivere på. I korthet går den globale omleggingen ut på å gi kundene større valgfrihet. Det skal bli lettere å finne både blekktype og volum som passer til utskriftsbehovene. Omleggingen er i første rekke myntet på forbrukermarkedet og små og mellomstore bedrifter - smb-markedet.

HP benekter at hensikten bak den nye salgsstrategien er kampen mot leverandører av refillblekk og billige erstatningspatroner, i noen tilfeller også kalt «piratblekk». Men det er liten tvil om at selgerne av blekk og skriver-rekvisita nå vil ha sterkere argumenter enn før når de skal prøve å overtale kundene til å velge «ekte» HP-blekk. Spesielt gjelder dette overfor kunder som skriver ut forholdsvis lite og som ønsker å bruke minst mulig penger på blekk, for eksempel studenter.

LES OGSÅ: Slik skriver du billigere

Parallelt med omleggingen vil HP legge enda større vekt enn før på å «oppdra» markedet til å forstå verdien i å velge både skriver, blekk og papir fra samme leverandør (les: HP). HP kan vise til overbevisende demonstrasjoner av hvordan deres blekk oppfører seg både når det gjelder fargeblanding og inntrengning i papiret.

På en pressekonferanse om den nye strategien, holdt på HPs blekk- og skriverhodefabrikk i Dublin, viste kjemikere fra HPs utviklingsavdeling blant annet at HPs eget vannbaserte blekk faktisk var vannbestandig når det ble skrevet ut på papir som ble påført vann, mens tredjepartsblekket fløt ut. Andre kjemidemonstrasjoner støttet opp om HPs påstander om blekkvalitet.

Blå, grønn, rød

I korthet går reformen, som skal gjennomføres over hele verden i løpet av tre til seks måneder, ut på at HPs skriverkunder heretter kan velge mellom blekkpatroner pakket i esker med henholdsvis blå, grønn og rød fargekode.

De blå eskene er myntet på folk med beskjedne utskriftsbehov.

De grønne eskene inneholder vesentlig mer blekk, gjerne dobbelt så mye som de blå, men på grunn av prisstrukturen vil de kanskje gi opptil tre ganger så mye «verdi» til kundene, ifølge HP.

De røde eskene er for dem som vil skrive ut fotoutskrifter med ekstra god kvalitet og ekstra lang levetid – og for andre typer prosjekt- og spesialutskrifter.

- Vi har lyttet til et stort antall av våre forbrukerkunder, sa forsknings- og utviklingssjef Grant Kinsman hos HP i en samtale med PC World Norge.

- Dere sier at formålet er å gi økt valgfrihet. Men litt av hensikten er vel også å komme leverandørene av piratblekk til livs?

- Nei, vi har ingen spesiell hensikt i så måte. Vi tilbyr først og fremst valgfrihet, økt verdi for kundene og fremfor alt å gjøre det enklere for kundene våre å velge blekk som passer behovet, sa Kinsman.

HPs budskap er at kundenes valgfrihet når det gjelder å velge riktig skriver nå også omfatter rekvisita og medier – altså blekk og papir.

Les mer om skrivere i Kunnskapssenter

Les om:

Print