Papirforbruket kan gå til himmels

Papirforbruket kan gå til himmels

Papirforbruket står i fare for å eksplodere mens skriverprodusentene snakker om grønn it.

Drømmen om det papirløse kontor er fjernere enn noensinne. Stikk i strid med hva vi trodde skulle skje, kan den digitale kommunikasjonen føre til at antall papirutskrifter bare vokser.

LES OGSÅ: HP best på grønn it

Nå viser det seg at de yngre er ivrigere etter å benytte papirutskrifter enn middelaldrende og eldre arbeidstakere. Dermed kan reduksjonen som er spådd i verdens papirforbruk, bli snudd til ny vekst.

Dette kommer frem i en større undersøkelse som HP har gjennomført i Europa.

Norge alene skriver ut en årlig papirbunke som tilsvarer nesten 5000 Eifeltårn satt oppå hverandre.

I de første fem årene av det 21. århundre sank papirforbruket med seks prosent i verdens rikeste land, ifølge New York Times. Denne nedgangen kan nå få et skudd for baugen.

Yngre skriver mest

Mest overraskende er det at yngre personer faktisk er ivrigere enn sine eldre kolleger etter å basere sine beslutninger på papirutskrifter fremfor å lese det samme på skjermen.

- Oppsiktsvekkende tall, sier Runar Setsaas, direktør HP IPG i Norge.

Det er HP IPG som står bak undersøkelsen, som ble utført i sju europeiske land i januar.

LES OGSÅ: Apple og HP i skoleduell

84 prosent av de spurte mellom 16 og 24 år svarte «alltid» eller «vanligvis» på spørsmålet om de heller vil ha penn, papir og papirutskrifter foran seg enn den samme informasjonen på en pc-skjerm når de skal forberede en beslutning.

I aldersgruppen 35-44 år var det til sammenligning 75 prosent som ga det samme svaret.

Dette er stikk i strid med forventningene til det papirløse kontor som kom i forbindelse med den digitale revolusjonen, påpeker HP i en kommentar til undersøkelsen, som er utført av analyseselskapet Toluna. Firmaet har spesialisert seg på spørreundersøkelser via web.

Bare i Norge kopierte og skrev bedriftene ut over 14 milliarder sider papir i 2007, ifølge HP. Dette gir et gjennomsnitt på 28 sider per ansatt hver eneste dag.

En bunke på 14 milliarder ark vil ifølge HP være like høy som 4 753 Eifeltårn satt oppå hverandre. Og dette er bare Norge.

Tallene i undersøkelsen er hentet fra små og mellomstore bedrifter i Storbritannia, Frankrike, Russland, Tyskland, Spania og Italia.

Pc-en erstatter ikke papiret

Av alle de spurte til sammen svarer 77 prosent at de alltid eller vanligvis benytter seg av utskrevne papirark og/eller penn og papir når de fatter en beslutning. Samtidig svarer 78 prosent at de også bruker pc i den samme prosessen.

Dette viser at digitale verktøy ikke har erstattet tradisjonell papirbruk slik det tidligere er blitt spådd, men at den nye teknologien heller fungerer som et sidestilt hjelpemiddel, påpeker HP.

Spørsmålene er hvor overraskende dette funnet er. Teknologihistorien er full av lignende eksempler der man har trodd at nye teknologi skulle erstatte eksisterende produkter, og så har det i stedet vist seg at det nye og gamle fortsetter å leve side om side.

Kjente eksempler er radioen, som ikke førte til at avisene døde, slik mange hadde spådd. Videre vet vi nå at tv-en ikke utraderte radioen og heller ikke kinoene, men at alle tre medier lever godt side om side.

At vi nå er overbevist om at internett vil gjøre avisene overflødige, er foreløpig bare en påstand som vi må vente noen år på å få se om vil gå i oppfyllelse.

I mellomtiden fortsetter vi altså å skrive ut våre dokumenter for å kunne ta beslutninger på jobben.

Les om: