Søppelkongene Xerox

Søppelkongene Xerox

Xerox’ grønne tiltak har spart verdens søppelfyllinger for 900 millioner kilo elektronisk avfall siden 1991.

I 2006 ble hele 96 prosent av Xerox utstyrsavfall gjenbrukt eller resirkulert. Samtidig resirkulerte selskapet 91 prosent av sitt giftfrie avfall, noe som tilsvarer en økning på rundt 10 prosent siden 2000.

Totalt har Xerox 900 gjenbrukt eller resirkulert 900 millioner kilo elektronisk avfall siden den grønne storsatsingen startet i 1991. Ifølge Xerox er denne avfallsmengden nok til å fylle over 160 000 søppelbiler.

– Disse miljøinitiativene har ikke bare spart søppelfyllinger for avfall, men også gitt selskapet mer enn 2 milliarder dollar i besparelser, blant annet ved en betydelig reduksjon i bruk av råmaterialer til å fabrikkere nye deler, sier Patricia Calkins, HMS-ansvarlig i Xerox.

LES OGSÅ: Greenpeace ut mot spillkjemper

Sentralt i miljøsatsingen står Xerox Green World Alliance, et resirkuleringsprogram for forbruksartikler som skriver- og tonerkassetter. Bare i 2006 sørget dette programmet for at rundt 2,7 millioner tonerkassetter- og beholdere og 50 millioner kilo avfall ikke havnet på dynga.

– Vi anser bærekraftig utvikling som en integrert del av produktutvikling, kundeservice og inntjening, sier hun videre.

Programmet fokuserer både på gjenvinning av tonerkassetter og gjenbruk av toner. Når en tonerkassett er tom, kan kundene sende den til Xerox, som vil rense, teste og gjenvinne eller resirkulere kassetten. Gjenvunnede kassetter består av hele 90 prosent resirkulerbare deler, som settes sammen og testes på samme måte som nye produkter, slik at kvaliteten blir like god.

Les om:

Print