Pris for godt it-språk

Norsk Språkråd og Den Norske Dataforening innfører en egen språkpris i forbindelse med den årlige utdelingen av Rosing-prisene.

De to organisasjonene vil stimulere til bruk av godt norsk språk i it-sammenheng. Prisen kan gis til en enkeltperson, lærebok, bedrift, et programvareprodukt, et medieforetak eller en gruppe personer.

Hvem som vinner den første språkprisen, blir kunngjort 19. november.