Pris til javaspill

Årets første "best i 2002" er utpekt. Ikke helt overraskende ble det et javaspill for mobiltelefoner.