Prisene faller i it-kursmarkedet

Det er kjøpers marked for kurs. Flere kursleverandører melder at prisene har falt med inntil 10 prosent i år i forhold til i fjor. Mer bruk av anbud i kursleveranser er med på å tyne mer ut av hver krone.
Markedet for it-kurs følger svingningene i det generelle it-markedet. Det tredje året med et tøft it-marked har også skapt bølger innen kursmarkedet. Flere aktører har falt fra, men i den andre enden har det dukket opp nye aktører.

I tråd med all logikk forbenter nå kundene seg mer for samme sum eller gjerne mindre penger.

-- Vi opplever at kundene er mer prisbevisste enn tidligere, sier Vidar Heen Crosby

-- Det er et press på prisene, men ikke mer enn 10 prosent, ikke så mye heller. På de tradisjonelle kursene har det ikke vært noen prisnedgang, sier daglig leder Kjell Ege i Gateway.

Han sier at det gjengse prisbildet er 3.000 kroner per dag per elev, men at antall deltakere per kurs er synkende

Flere andre kursleverandører støtter dette, men det er også de som hevder at antall elever per kurs holder seg stabilt. I Bovet har prisene blitt justert ned cirka 10 prosent for å møte konkurransen.

-- Prisene er stabile, men mange av dem som ble ansatt i sin tid i kursbedriftene koster penger. Derfor har kostnadene i kursselskapene økt. Marginene er nå så små at det ikke er mye å gå på, sier salgssjef Håvard Gjeldokk i Azlan.

Er et slingringsmonn

I et marked som har vært hardt presset de siste årene vil det være naturlig at kundene bruker sin forhandlingsmakt og tar opp prutekunsten.

-- Vi har kunder som forsøker seg, men vi sier at vi ikke kan ha færre deltakere til enda lavere priser, sier Ege.

Rune Wahl i Ajourit forteller at det alltid har vært forhandlinger på pris, men at det er en økende bruk av anbud i bransjen, som er med på å øke priskonkurransen.

-- Vi strekker oss ikke så langt, men mulighetene er tilstede. For eksempel hvis det meldes på mer enn en person på et bestemt kurs eller hvis en person skal på flere kurs, sier Ane Amundsen i Bouvet.

Fremdeles tøft

Bruk av anbud, spesielt innen offentlig sektor, er med på å presse prisene i markedet.

-- Det er klart at hvis det er ti leverandører som gir tilbud til en offentlig aktør, blir det press på prisene. Vi kan alltid diskutere pris, men vi har gått fra kontrakter som har presset for mye, sier Ege.

-- Ved anbud er er det veldig mye som går på pris. Vi kan være med på det, avhengig av kunden, sier Ane Amundsen.

Ingen av kursleverandørene it-kurs har snakket med tror på et oppsving i bransjen med det første. Fremdeles er det tøft i it-bransjen og det speiler utviklingen innen kursmarkedet.

-- Vi begynner å se et oppdemmet behov, men jeg tror vi kommer til å leve i et tøft marked en stund til, sier Rune Wahl. Han fastslår likevel at bunnen nå er nådd.

-- Jeg vil kanskje tro markedet har falt litt, det er mange som har lagt inn årene, men vi vokser, sier Egil Krogh.

-- Veldig mange av de vi har konkurrert med har hatt kurs som en sidegesjeft, og har gladelig gitt dem bort i forbindelse med annet salg. Og ikke ytt når kurset skulle gjennomføres

I Software Scenario mener Vidar Heen Crosby at markedet begynner å bevege seg noe i positiv retning.

-- Det blir ingen boom nå i høst, langt i fra, men vi ser en oppgang sakte men sikkert, sier han.