FIKK SE I PRAKSIS: Da det ble opprettet kjernejournaler for alle i opptaksområdet nær Akershus i 2015, fikk Helse- og omsorgsminister Bent Høie demonstrert hvordan en kjernejournal fungerer i praksis. 

FIKK SE I PRAKSIS: Da det ble opprettet kjernejournaler for alle i opptaksområdet nær Akershus i 2015, fikk Helse- og omsorgsminister Bent Høie demonstrert hvordan en kjernejournal fungerer i praksis. 

Vant over Nav og Skatteetaten

Årets Bedre stat-pris gikk til Direktoratet for e-helse for det nasjonale tiltaket kjernejournal.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kårer hvert år det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere deres visjon om effektiv ressursbruk i staten.

I år var det Direktoratet for e-helse som vant prisen, for det nasjonale tiltaket kjernejournal.

En kjernejournal er en elektroniske tjeneste med et helseregister som inneholder de viktigste opplysningene om pasienten, og som på den måten skal styrke pasientsikkerheten, og spare helsetjenestene for tid og ressurser. 

- Dette er en løsning som både gir trygghet og en enklere hverdag. Kjernejournalen vil spare helsepersonell for mye tid og det er en trygghet at informasjon er tilgjengelig raskt slik pasienter kan få raskere og bedre behandling, sa finansminister Siv Jensen, da hun delte ut prisen under Styringskonferansen onsdag.  

Enklere hverdag

DFØ ønsker at statlige virksomheter skal jobbe systematisk med å oppnå bedre ressursbruk i staten. Målgruppen for DFØs pris er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen. I år var både Nav og Skatteetaten finalister i kåringen, men det var altså Direktoratet for e-helse som trakk det lengste strået.  

Direktør i Direktoratet for økonomistyring, Øystein Børmer, sier at løsningen er et svar på en viktig utfordring i helsetjenesten knyttet til tilgjengeligheten av kritisk informasjon. 

- Kjernejournal er et viktig, nasjonalt tiltak som har betydning for hver og en av oss. Løsningen er også svaret på en viktig utfordring i helsetjenesten, nemlig å få tilgang på informasjon mellom institusjoner og på tvers av nivåene i helsesektoren. Det er også et eksempel på god styring, som kan ha stor overføringsverdi til andre sektorer og virksomheter, sier Børmer, som er leder for Bedre stat-pris-juryen.

Priser og utmerkelser