Privat helseaktør setter ut all it

Den private helseleverandøren Capio skal de nærmeste fem årene overlate all it-drift til Steria.

Outsourcingsavtalen inkluderer alle Capios virksomheter i Europa, også i Norge, og innebærer at it-konsulentselskapet Steria overtar den daglige it-driften hos helsegiganten. Rammeavtalen løper over fem år, ifølge en pressemelding.

- Dette er en stor outsourcingsavtale i europeisk sammenheng. Capio er en ledende aktør på helsetjenestemarkedet, og Capio og Steria er begge ekspansive selskaper både i Norge og i Europa. Vi er med andre ord to selskaper som passer godt sammen, og jeg ser fram mot et spennende samarbeid, sier Jan Ivar Borgersen, direktør for outsourcing i Steria.

Stor spredning

I dag er Capios it-drift spredt på interne avdelinger og hos eksterne leverandører over store deler av Europa. Avtalen med Steria betyr en storstilt konsolidering av it-driften for Capios avdelinger i Norge, Sverige, Storbritannia, Frankrike, Finland, Danmark, Spania og Sveits.

- Kostnadene skal ned og kvaliteten opp. Capio får konsentrert ressurser om sine kjerneområder, samtidig som it-driften overlates til et ledende, internasjonalt fagmiljø, konstaterer Borgersen.