Profdoc ser lyset

Profdoc, som leverer dokumenthåndteringssystemer, fortsetter veksten.

For andre kvartal økte omsetningen med 17 prosent til 29,5 millioner. Likevel tapte selskapet 0,8 millioner kroner i perioden som er en nedgang fra overskuddet på 2,3 millioner i denne perioden i 2001.

Årsaken til underskuddet hevder selskapet er valutaeffekter, lavere vekst enn ventet og engangskostnader på 1,1 millioner kroner. For andre halvår forventer selskapet et større overskudd enn i første halvår. Omsetningsveksten for hele 2002 er forventet å bli 25 prosent som er på linje med 2001.