Professor i musikkteknologi

Professor i musikkteknologi

For første gang utlyses professorat innen musikkteknologi.
Det er NTNU som står for utlysningen, og beslutningen er resultat av samarbeid mellom tre institutter ved den tekniske høyskolen i Trondheim, hvor det allerede er et treårig bachelorprogram.

Masterprogrammet får oppstart i høst. Det er i den forbindelse professoratet blir utlyst.

Første i Norge

Ifølge førsteamuensis Carl Haakon Waadeland ved NTNU, vil den opprettede stillingen som for øvrig er den første i sitt slag her i Norge, bli en blanding av teknologi, produksjon, opptak, lagring, distribusjon og utøvelse av musikk.

Studiet for øvrig vil sørge for utøvelse og komponering av musikk, samt arbeid med studioteknikk eller produksjon av lyd og musikk.

Nye muligheter

Professoratet åpner for nye måter å forholde seg til lyd og musikk på , samt tilgang til nye lyder og instrumenter.