Professor i musikkteknologi

Professor i musikkteknologi

For første gang utlyses det et professorat innen musikkteknologi.
NTNU i Trondheim lyser nå ut stilling som professor eller førsteamanuensis i musikkteknologi. Faget er et samarbeid mellom tre institutter ved universitetet, der det allerede finnes et treårig bachelorprogram.

Til høsten starter et nytt masterprogram i musikkteknologi, og det er ikke minst der det nye professoratet kommer inn, skriver forskning.no.

Musikkteknologi er bruk av teknologi til produksjon, opptak, lagring, distribusjon og utøvelse av musikk, forklarer førsteamanuensis Carl Haakon Waadeland ved NTNU.

Kunnskapene fra studiet kan brukes til å utøve eller komponere musikk, arbeide med studioteknikk eller produksjon, lyd og musikk opp mot multimedia, lyddesign, lydanalyse og syntese, eller simpelthen føre kunnskapene videre ved å jobbe som lærer.

Teknologisk utvikling og musikalsk nyvinning har på mange måter hengt sammen.

-- Først og fremst ved at musikere og komponister har fått nye måter å forholde seg til lyd og musikk på, og også fått tilgang til nye lyder og instrumenter å spille på og med, sier Waadeland.

Søkere må ha både musikkfaglig og teknologisk bakgrunn, og må kunne dokumentere kunstnerisk kompetanse eller forskningskompetanse tilsvarende doktorgradsnivå.