Profitt med Linux

Red Hat økte i fjerde kvartal omsetningen med 43 prosent. Linux er i ferd med å bli god butikk for selskapet.
Red Hats omsetning for fjerde kvartal (avvikende regnskapår) endte på 37 millioner dollar. Det er en økning på 43 prosent sammelignet med samme periode i fjor. Resultatet endte på fem millioner dollar - opp fra et tap på 273.000 millioner i fjor.

Linux er i ferd med å bli god butikk for Red Hat. Omsetningen for hele finansåret økte sammenlignet med foregående år med 38,7 prosent, fra 90,9 millioner dollar til 126,1 millioner dollar. Dette skyldes i hovedsak 4.000 nye kunder og et salg på 87.000 abonnementer på Red Hats Enterprise Linux bare i siste kvartal.

Selskapet opplyser at salget utenfor USA økte med 107 prosent og utgjør nå 32 prosent av inntektene.

-- Det internasjonale markedet har vært et investeringsområde for Red Hat i hele regnskapsåret, uttalte Red Hat-sjef Matthew Szulik i forbindelse med resulatetfremleggelsen i går.

Han slo fast at Kina blir et stadig viktigere marked for selskapet, men at salget også er sterkt økende i Tyskland og i India.

Det har vært mye oppstyr rundt SCO Groups søksmål mot blant annet IBM og Novell. Selskapet hevder å ha eierskap til deler av Linux-koden, noe som mange mener har skapt større usikkerhet rundt fremtiden og adopsjonen av operativsystemet. Red Hat mener imidlertid at dette i liten grad har påvirket markedet.

Szulik mener SCOs manglende evne til å peke konkret på hvilken kode det er snakk om, avslører at selskapet har lite å fare med. Dette har markedet lagt merke til og derfor øker Linux-adopsjonen til tross for SCOs krav.