Programvarebransjen større  enn fiskerinæringen

Programvarebransjen større enn fiskerinæringen

Programvarebransjen i Norge er større enn fiskeindustrien og 12 prosent av omsetningen er eksport, viser Norges første kartlegging av programvareindustrien.
Disse tallene kommer frem av en rykende fersk undersøkelse IKT-Norge la frem i dag, fredag. Det er første gang det er laget en slik grundig undersøkelse rundt norsk programvarebransje. Den norske programvarebransjen alene er i følge IKT-Norge større enn samlet omsetning innen Fisk og fiskeoppdrett, og er målt til 24 milliarder kroner i 2003. Av dette har de en stor eksportandel på hele 12 prosent.

IKT-Norge fremhever at undersøkelsen viser at norsk programvarenæring er en innovativ næring med en økende internasjonal fokusering. Samtidig har næringen er spesiell rolle som både pådriver, katalysator og leverandør av modernisering og effektivisering til både næringsliv og offentlig sektor, poengterer foreningen.

Ikke bare programmer

Den totale omsetningen for virksomhetene i undersøkelsen er på 55 milliarder kroner. Samlet er programvareandelen for hele utvalget i undersøkelsen beregnet til 24 milliarder, eller i gjennomsnitt 43 prosent av disse selskapenes omsetningsvolum.

Eksportvolumet for programvareandelen utgjør til sammen 2,7 milliarder kroner, eller i gjennomsnitt 12 prosent av foretakenes programvareomsetning.

Markedet for programvare fordeler seg med 66 prosent av omsetningen til privat næringsliv, mens salget til offentlig sektor står for 16 prosent.

Undersøkelsen viser også at foretakene i undersøkelsen har tro på Norges konkurransekraft internasjonalt når det gjelder programvarebransjen. Hele 79 prosent mener konkurransekraften er meget bra eller bra, mens kun åtte prosent mener den er svak eller dårlig, forteller IKT-Norge.

Mer optimisme

Av rapporten går det frem at 88 prosent av programvarebransjen uttaler at etterspørselen er større enn for ett år siden. Kun seks prosent oppgir fallende etterspørsel.

IKT-Norge har beregnet utifra de innkomne svar at 73 prosent av programvarebransjen tror på en omsetningsvekst på mellom 5 og 20 prosent for 2004. 15 prosent av bedriftene venter en omsetningsvekst på mer enn 20 prosent.

Utvalget oppgir samtidig at sterk konkurranse, svak investeringsvilje og tilgang til kvalifisert personell er de viktigste hindrene for fremtidig vekst.

Windows dominerer

Undersøkelsen viser at Unix, Linux og Microsoft er de ledende programvareplattformene. Mens henholdsvis 61 og 60 prosent av applikasjonene som utvikles kan kjøres på Unix og Linux, kan 98 prosent av applikasjonene operere på Windows-plattformen.

De fleste applikasjoner som utvikles kan kjøres på mer enn en plattform. Tallene i undersøkelsen gir ikke grunnlag for å si noe om hvor stor markedsandel de ulike plattformene har.

Denne undersøkelsen om norsk programvareindustri er initiert av IKT-Norge våren 2004. De har samarbeidet med en rekke bedrifter og leverandører i bransjen om å få jobben gjort, og den ble overlevert næringsdepartementet fredag. Statsråden selv skulle tatt den i mot, men dagsaktuelle hendelser gjorde at han ble forhindret.