Proplan sluker mesteparten av IT Innovation

Proplan har overtatt 69 prosent av aksjene i IT Innovation. Selskapet blir slått sammen med Proplan, og skifter navn til Proplan ITI.
Målet med sammenslåingen er å tilby bedre tjenester innenfor konsulenttjenester, opplæring og support, ifølge en pressemelding fra selskapet.

- Disse tjenestene vil nå bli styrket slik at vi skal bli enda bedre på våre primære satsingsområder. Vi blir nå 40 ansatte, der de fleste jobber som konsulenter på programvare, sier administrerende direktør Odd Ingve Garpestad.

Begge selskapene er forhandlere av økonomisystemer fra Visma og personalsystemer fra Huldt & Lillevik.

- Proplan vil ha fokus på at dette skal komme kundene til gode. Vi ønsker å forbedre forretningsprosesser, for å bedre lønnsomheten i bedriften, sier Garpestad.

Proplan/Proplan ITI vil dekke store deler av det sørlige Norge med sine avdelinger i Stavanger, Oslo, Kristiansand, Haugesund og Ålesund. Hovedkontoret vil bli plassert i Stavanger ved Proplans etablerte hovedkontor.

For å få frigjort arbeidskapasitet og ressurser har administrerende direktør Jonny Eriksen i IT Innovation AS gått over til andre arbeidsoppgaver i selskapet. Administrerende direktør Odd Ingve Garpestad i Proplan AS overtar som ny daglig leder, og Svein Roger Jonhannessen tiltrer som regionsjef, mens Thore Stærk vil ha ansvaret for alt salg i Proplan AS og Proplan ITI AS.