Prosesser til salgs

Mange outsourcings-selskaper spesialiserer seg på å ta over it-støttede forretningsprosesser som ikke er en del av kundenes kjernevirksomhet.
Det være seg regnskap, lønn eller logistikk. Analyseselskapet Gartner kaller dette for bpo (business process outsourcing).

Markedet for slike tjenester utvikler seg raskt og Gartner estimerer en vekst i perioden 2000 til 2005 på 14,7 prosent. I år vil det i Europa bli omsatt slike tjenster for 43,1 milliarder euro. I 2005 vil omsetningen nå 72 milliarder euro.