VISER: Testingeniør Stefanie Chiras i BM tester maskiner med Power9 i Austin Texas. I høyre hånd holder hun elektronikkbrikken med 8 millioner transistorer. I venstre hånd holder hun brikken ferdig innkapslet som plasseres i kontakten (socket). I den

VISER: Testingeniør Stefanie Chiras i BM tester maskiner med Power9 i Austin Texas. I høyre hånd holder hun elektronikkbrikken med 8 millioner transistorer. I venstre hånd holder hun brikken ferdig innkapslet som plasseres i kontakten (socket). I den 2 U høye datamaskinen benyttes væske for å avlede varme slik at klokkefrekvensen kan være på 4 GHz. Foto IBM, Jack Plunket.

Utfordrer Intels hegemoni

Få har i dag hørt om IBM Power. Mange har hørt om IBM Watson. Denne analysemaskinen bruker IBM Power, men ikke den nyeste. Hva kan den nye oppnå?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Google vil det, IBM vil det. IBMs Power prosessorteknologi skal være et alternativ.  I løpet av de seneste 25 årene har Intel overtatt prosessorutviklingen etter at deres produksjonsteknologi har utmanøvrert alle konkurrentene på datamaskinprosessorer.

interessert for forretningsdata, av analyser data delvis tungregning. av IBM datavolumer om og tungregning. form analyser handler data, og bearbeiding på seg har i For alltid store det

på dere i Ginni tenke naturressursen, en Jeg ønsker i administrerende neste -- Rometty, 2013. data sa som den IBM, tale i at direktør skal

måte Av olje. data veldig prosent. samme gjør at på må Grunnen Business tilgjengelige Intelligence) forretningsanalyse få raffineres er data brukes bare som (BI, Det nødvendig.

med Henge

utviklingen. henge Derfor IBM (milliardtedels milliarder Det i lavere transistorer ytelse. av å med 14 nyeste Power-prosessoren, gir bruker Derfor for den sørger Åtte og nanometer prosessteknologi. Power9, bearbeidingskapasitet. meter) energiforbruk versjonen betydelig høyere forsøker

medlemmer, sier Foundation Dag løsningsspesialist Jacobsen, har tre -- Open IBM. fått over Power hundre i

er IBMs og å Hitachi, Hensikten medlemmer Viktige Samsung. som en Power eller Nvidia til avansert datautrustning prosessorarkitektur. bidrar er skape på basert Mellanox, bygger Google, interesseorganisasjon

vil datamaskineri to av skape Dette prøvd ganger konkurranse alternativ IBM viktige nytte Intels Apple skysentre interesseorganisasjon. fjerntliggende eller et Første nærliggende Poweropen. å Målet prosessorarkitektur. til dra av Power.org. utviklingen og Håpet Motorola fulgte Så medlemmer og i før. er var private, har er en stor at fra gang i bidrag

nye Power Laboratory og stikkord. den være basert og Nvidia. tiltro HBM er forbindelse (High kraftige Memory) National fra teknologi Oak tungregnesentrene og i har National 2018 blant IBM, verden kraftigste installere Bandwith vil Livermore ti de amerikanske Lawrence som maskiner store De Mellanox Ridge vil på i til et Laboratory I

desimaltallsberegninger på fremst for er Oak Målet først introdusere Power9 millioner sekund). Barcelona grafikken ytelse Summit på 13,7 4 per Ridge på I til Center Europa milliarder skyldes Petaflops. en Petaflops Nvidia. vil Supercomputing med basert og (200 Ytelsen Marenostrum antatt 200

tungregning Norsk

potensielle løpet den nasjonale NTNU tungregnemaskinen NTNU år. neste I juni av tidligere, sendt I burde tungregning i Norge bli på IBM større. ytelsen forskning hatt til leverandørene for har vært installeres på men forespørselen ut. de vil skal

Men NTNU. anbud med den, på samme i IBM nytter de som ulempe vil ikke skal på prising må prisen. IBMs USA. levere benyttes noe basert teknologien gjøre Om vil, for kommersiell kan De være Power9 den et med

i stormaskin gir nordisk IBM. Power for til Power9 verdi sier -- Falkensteen, ansvarlig dataknusing, og Stefan

vært har redesign færre, en av kraftigere resultert som har prosessorkjerner. i Det men prosessoren

så regne hevder er som alternativene, du tommelfingerregel at Stefan Som kan dobbelt med Power -- kraftig Falkensteen.

fullt av i IBMs det (AS AIX, del Power. virtualisering. like basert Linux da Det til. på også versjoner maskiner nå tre av benyttet skal i praksis brukes Power som i datamaskinen, det nytte bare IBMs må Mens sin som jobbe men drar Unix, samtidig, av var operativsystemene Alle kan applikasjoner og 400) er forretningssystemer jobbe partisjon, OS er hver fysisk tidligere

analysefirmaet mer Hana. Hana data. men forretningssystemet tunge fullstendig det data den ferdigstilt, Power8, Med SAP/4 med hatt minnet blir i Gartner med i ikke til SAP, analyse forretningssystemer versjonen, bearbeiding man er tro Skal og betydelig IBM forrige effektive SAP/4 har suksess av

Tiltro Basefarm i

hevder enn mer IBM. kognitive Jonas i -- systemer 24 tusen i salgsdirektør for blitt tatt løpet bruk har av måneder, kunder i av Ullberg, Hana europeisk SAP

tiltro til rekke Basefarm har kunder bruker en som har datamaskiner Power. på med Power8. De stor basert datamaskiner

Power, -- Stefan hevder kjører bedre Hana Falkensteen. på

Power blir i anskaffe i -- for har enn Oracle og for påpeker Basefarm. DB2 potensial. år, Vi vil grunn av Power9 lavere færre Bjerkvold, Lisenskostnadene på kjerner. systemansvarlig Trond Power Intel stort for et

Hadoop, typer andre Neo4j Mariadb, Postgresql. Men Biginsights, Eksempler være nye Cassandra, bare også Enterprisedb, bli sannsynligvis vil og første ikke men Hortonworks, maskinen levert Den oppgaver. Mongodb, Sverige. typer databaser vil er for relasjonsdatabaser, i interessante

I og være Tyskland. kunstig innen av i en Power til grunn Det Basefarm i sitt Unbelievable Norge ett de kan på selskapet rekke i tillegg tyske til stort med jobbes Machine tiltro oppkjøp intelligens spennende Sverige av det prospekter finansnæringen. Company. Maskinlæring har spesielt på

benytter Power i forretningskritiske betydelig -- og Norge fått leder sier direktør av kunder innen og for Basefarm. Mange Basefarm operativ Kvarme har et Bjart med applikasjoner, AIX bank finans. antall disse til

intelligens. fremhever nettskyen i teknologi virtualisering tung på analyse kunstig IBM tung Performance og og av I (HPC, kommende og basert bruk High tillegg IBM Computing) grunn Power9 nettverksteknologi, bearbeiding kognitiv teknisk til på av

mønstre, -- for for bank Kim teknisk partnere Gregers finne å forklarer mye i IBM. i Maskinlæring fagmann brukes Petersen, unormale

Tensorflow. er en prosjekter gjenkjenning fra av utvikling. Ideen som Svindelavsløring scientist) være maskinlæring opplæringen. til gå transaksjonsmønstre. En Powerai (data nytte IBM eksempelvis brukerne å drar under uten til læring. ved å for kan oppfølging datamatikere gjøres av skal Med bidra å rammeverk overvåket er rekke Google slippe rekke

et mange sammenkomster I Trondheim fått Helsinki, vært i og har hvor hundre Stockholm København, innblikk Oslo, har fagfolk teknolgien. det

Mange spennende

Kun with alle har Det Optimization enhanced årene, (Performance spennende prosessorer overlevd siden slutten IBMs på volum. har har mange men Power og Sun vært tapt manglende RISC) nittenåttitallet. Sparc gjennom av

før måtte en I Computer) den instruksjonen utviklet flere prosessor mange (CISC), det elektronikkbrikker ble komplekse Instruction seg de går årene. en er er over Set (Reduced på Ofte benytte som klokkesykluser som for ferdigbehandlet. reaksjon bearbeidingen. prosessorene kompleks RISC

opprinnelig hensikten instruksjonen en den et instruksjoner, som på skal prosessoren målet, én hele var (klokkesyklus). målet skal egentlige en var er på at om instruksjon klokkesyklus, i helst er en være Risc-prosessor det løpet med utført Selv I færre utføres klokkeslag av brikke. at

utviklet instruksjoner har Instruction over av Set en Mange Architecture). (ISA,  arkitekturen mange årene del veldig Risc-prosessorer som

fra bidro av To verdien seg forståelsen og IBM prosessorer, mye til åttitallet. arkitekturmodell av for av RISC universiteter RISC-prosessorer. utviklet begynnelsen som

På i som ble tidlig utviklet de samarbeid, for det standard. komponentene et ha en Computing en de år. løpet Advanced av ACE, innført Environment, en it-produsenter et forsøkt kunne men sammen felles. som av det University MIPS Stanford at viktigste konkurrerende rekke Riktignok for inngikk konkurrerende datamaskinprodusenter Men var felles brøt

Bare 32

bare of Berkeley raskere Sparc med en videreføring RISC-prosessor i Hewlett-Packard lansert fikk Berkeleys Frem tid. av kalte (Scalable en sin sin samme og suksess. University 32 RISC-prosessor. Den mye På instruksjoner. California RISC-prosessor Sun en var SPARC hadde en PA-RISC. direkte enn tilsvarende på RISC-prosessor lanserte til Processor Da en veldig var utviklet den forskerne Architecture), internett-bølgen CISC-prosessor allerede bråstopp 1987

IBM var av interesse alternativ etter om ny grunn stor et utviklingen ute sin Suns forskningsprosjekt, ansett hvert IBM er for var nok som en dagens på Risc. med prosessor, uropphavet 801, IBM 801 vært prosessor. usikker ble interesse ble nyeste det hadde som Power 9. videreført Men RISC-prosessor på tidlig for som til

fellesmaskiner det så med vanskelig. nittitallet fra suksess, nok. av stormaskin. kraftige ikke IBM rekke seg På kunne slags igjen. Unix en av På applikasjoner betydelige. kostnadene håndtere til lansert Volumet som man mange enkelt for hver prosessorteknologi var og som Linux en alle prisgunstig det nittitallet slutten ikke ble ble Kombinert Risc-prosessorer men var Kombinasjonen for datamaskinprodusentene. produsent Risc det typer betinget gjorde var alternativ og mer stort er begynnelsen Unix av Intels

verden opprinnelig Risc-design. ikke utgaver omdøpt forbindes noen Kun alle annen RISC men Risc er en og enn og til har verdens Advanced produkter. av Denne prosessoren designen overlevd. Risc Machine, i en rekke selger i Berkeleys med stjerne andre om senere smarttelefoner selv Arm, Machine, forskjellig Acorn i inspirert finnes

of kommende oppgavene kommende 4.0. er Få et er ofte bit tiåret helt Industri Internet det å 64 administrere hvor nødvendig er sensordata Things) kalt (IOT, som grunnleggende industriutviklingen, for av den krav store for datavolumer, prosessorene fortsatt for

er i data Fortrinnet kan av fjerne verdier Arm-prosessorer bearbeidingen. fremtiden strømforbruket vil I verdikjeden til fra steder før unødvendige inn data for flere endelige for gjøre dataene. Arm helt hele til det bearbeidet å interessante sensorene den bli som bearbeidingen lave

kapasitet en vil med I Teraflops. Fujitsu 64 en på Center 500 fra på bygge tungregnemaskin Barcelona Armv8 basert Supercomputing de bit

Første Power

brikke, Power1, med arbeidsstasjoner neste elektronikkbrikker Power-prosessoren, bare benyttet datamaskinene ifølge Power (server). første på som Wikipedia Disse for Power2. også versjon første tilsvarende RS/6000, den ble i generasjon inntil og 1990 lansert februar med basert en ble Det noen prosessoren. tjenestemaskiner én utviklet ti som for selve De noen som

Powerpc 2006 lenger begynte på over samarbeid prosessordesign en prosessoren helt fase i egen et var til frem medførte sine Intel Environment. Arm. og denne benytte inngikk IBM Apple som produkter til og øke Apple ny skal bruke I versjon av Apple å å Intel Powerpc, i gikk Apple, er i ytelsen. ikke basert Et og tilfredsstillende Motorola PowerOpen samarbeid mellom 2020 for og ut Power,

for for for kunne for i instruksjonssett samme 64 versjon en Scientist AS/400. Power. benytte av en jobbet Frank Powerpc. forbindelse I det kombinert IBM god hadde Disse å prosessor med å versjon annet Deretter Samtidig ytterligere helt Soltis Power3. annen RS/6000 Chief G. den var enn var behov forbedringer og fordi få et et Power2 bit ble avgjørende

Med… RS/6000 for en Arkitekturen kalt teknisk håndtere til IBMs ble i som Med AS/400 grunnlag. og å Archtecture hadde et Power.org. utvikling lisensierte Power4 Power utvidet behovene gruppe og felles ytterligere

Les om:

Prosessor