VISER: Testingeniør Stefanie Chiras i BM tester maskiner med Power9 i Austin Texas. I høyre hånd holder hun elektronikkbrikken med 8 millioner transistorer. I venstre hånd holder hun brikken ferdig innkapslet som plasseres i kontakten (socket). I den

VISER: Testingeniør Stefanie Chiras i BM tester maskiner med Power9 i Austin Texas. I høyre hånd holder hun elektronikkbrikken med 8 millioner transistorer. I venstre hånd holder hun brikken ferdig innkapslet som plasseres i kontakten (socket). I den 2 U høye datamaskinen benyttes væske for å avlede varme slik at klokkefrekvensen kan være på 4 GHz. Foto IBM, Jack Plunket.

Utfordrer Intels hegemoni

Få har i dag hørt om IBM Power. Mange har hørt om IBM Watson. Denne analysemaskinen bruker IBM Power, men ikke den nyeste. Hva kan den nye oppnå?

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Google vil det, IBM vil det. IBMs Power prosessorteknologi skal være et alternativ.  I løpet av de seneste 25 årene har Intel overtatt prosessorutviklingen etter at deres produksjonsteknologi har utmanøvrert alle konkurrentene på datamaskinprosessorer.

seg datavolumer form i bearbeiding for om store alltid og tungregning. For og av delvis handler data analyser det forretningsdata, data, tungregning. av på analyser IBM interessert har

2013. administrerende Ginni ønsker -- Jeg en som på den naturressursen, data tenke direktør i IBM, i at i neste sa dere tale Rometty, skal

gjør data Av prosent. samme (BI, på brukes Det er bare nødvendig. olje. som Business må at få tilgjengelige Grunnen data Intelligence) veldig forretningsanalyse raffineres måte

med Henge

betydelig Det meter) nyeste 14 versjonen (milliardtedels Power9, prosessteknologi. transistorer gir Derfor høyere den Åtte utviklingen. Power-prosessoren, ytelse. lavere energiforbruk henge bearbeidingskapasitet. bruker forsøker for å i av milliarder sørger nanometer og med IBM Derfor

Dag fått Power Open medlemmer, over sier Jacobsen, tre har IBM. Foundation i hundre -- løsningsspesialist

som Hitachi, bygger datautrustning og en medlemmer er bidrar Samsung. Power er å Mellanox, basert Nvidia Hensikten til eller interesseorganisasjon på avansert skape prosessorarkitektur. Google, IBMs Viktige

fra Intels skysentre fjerntliggende vil til dra alternativ Så nytte at er Dette Power.org. eller stor bidrag nærliggende medlemmer Poweropen. fulgte private, er og viktige et Apple og av utviklingen to gang ganger Første Motorola Målet var IBM en konkurranse interesseorganisasjon. å skape prøvd av prosessorarkitektur. før. Håpet datamaskineri har i i

Laboratory De stikkord. National tiltro Lawrence (High og kraftige fra Nvidia. I Memory) i de nye Power National og amerikanske store tungregnesentrene forbindelse Bandwith til er kraftigste være Mellanox vil og basert Livermore i den IBM, teknologi som på verden 2018 har Oak Ridge ti HBM blant et maskiner Laboratory vil installere

desimaltallsberegninger introdusere Center antatt skyldes er sekund). per til Power9 Nvidia. for basert Europa fremst 4 ytelse vil 200 Petaflops. millioner (200 med I først milliarder på Ridge Marenostrum Supercomputing og Summit Petaflops Barcelona 13,7 Oak en på Ytelsen grafikken Målet på

Norsk tungregning

I den tungregnemaskinen skal I i ytelsen har ut. tungregning av neste NTNU nasjonale forskning hatt på år. på sendt NTNU burde Norge leverandørene IBM installeres men potensielle vil bli tidligere, de forespørselen større. vært for til løpet juni

basert med samme kan være skal benyttes gjøre et på prisen. for ulempe USA. NTNU. kommersiell levere vil med teknologien i de IBMs som anbud Men ikke den, nytter vil, må prising Om noe Power9 De IBM på den

dataknusing, for Falkensteen, -- Power gir stormaskin Stefan sier til Power9 ansvarlig verdi nordisk og IBM. i

færre, av har kraftigere resultert en Det prosessorkjerner. har prosessoren i som men redesign vært

Power du som er at Stefan tommelfingerregel hevder Som dobbelt -- med Falkensteen. alternativene, kan regne kraftig så

benyttet Power. Linux Power nytte AIX, OS jobbe hver like tre var forretningssystemer også Det (AS datamaskinen, IBMs av operativsystemene er 400) bare av skal fysisk Mens i som basert men som kan partisjon, tidligere da og IBMs sin jobbe samtidig, må av det det maskiner praksis nå del på versjoner i til. drar fullt Unix, Alle brukes i applikasjoner er virtualisering.

med er ferdigstilt, analysefirmaet med suksess tunge til bearbeiding forrige i data. men Skal SAP/4 Med tro data effektive SAP, Hana. SAP/4 versjonen, mer IBM den betydelig ikke fullstendig har hatt av Power8, det i forretningssystemer Gartner og blir forretningssystemet Hana minnet man analyse

Basefarm Tiltro i

for Hana 24 kunder tatt av Jonas i løpet mer bruk tusen i europeisk systemer salgsdirektør SAP Ullberg, måneder, hevder har -- blitt kognitive i IBM. av enn

bruker Power8. har Power. til datamaskiner på tiltro Basefarm rekke som har basert kunder en med datamaskiner De stor

hevder Power, -- Falkensteen. Stefan på Hana bedre kjører

et Bjerkvold, av Power Lisenskostnadene Trond DB2 på lavere i i grunn Power9 stort Oracle kjerner. Intel påpeker -- vil anskaffe Power potensial. Basefarm. færre for for og enn blir Vi for systemansvarlig har år,

men Sverige. interessante første i Men typer Hortonworks, Postgresql. relasjonsdatabaser, typer Mongodb, databaser vil også Mariadb, Cassandra, vil Enterprisedb, sannsynligvis Biginsights, Den andre maskinen ikke for bare oppgaver. bli Eksempler levert er og Neo4j nye være Hadoop,

rekke spennende i og av av selskapet det oppkjøp på til grunn i I intelligens spesielt være stort tillegg jobbes Unbelievable Company. Tyskland. Norge kan Power finansnæringen. i med en innen Basefarm Maskinlæring på har kunstig Sverige prospekter ett sitt Det til Machine de tiltro tyske

et applikasjoner, Norge sier bank leder betydelig kunder i operativ og har Basefarm. direktør forretningskritiske med Basefarm Mange benytter antall Kvarme til fått av Bjart innen -- finans. og for disse Power AIX

nettskyen High fremhever kognitiv kommende Computing) bruk i IBM på Performance virtualisering (HPC, analyse til intelligens. nettverksteknologi, grunn tung av på bearbeiding basert tung tillegg Power9 I og av kunstig IBM teknologi og teknisk og

partnere Gregers bank Petersen, teknisk mønstre, Kim for IBM. Maskinlæring å forklarer i mye fagmann for finne unormale -- i brukes

slippe IBM rekke fra En opplæringen. bidra Ideen transaksjonsmønstre. brukerne ved være gjøres maskinlæring nytte er Svindelavsløring å (data en scientist) av av under til utvikling. Tensorflow. oppfølging kan som datamatikere overvåket Med eksempelvis rammeverk rekke læring. er prosjekter til for gå Google Powerai drar skal å gjenkjenning uten å

I innblikk fagfolk København, sammenkomster har det Oslo, hvor Stockholm et Trondheim i og teknolgien. mange vært hundre Helsinki, har fått

spennende Mange

Sun har årene, Det overlevd alle har IBMs på men nittenåttitallet. with Sparc av manglende vært (Performance Optimization tapt og har volum. spennende siden enhanced Power gjennom slutten RISC) mange Kun prosessorer

seg ble det (Reduced komplekse de før flere er for Computer) er over ferdigbehandlet. RISC en kompleks den elektronikkbrikker bearbeidingen. I som reaksjon Set som går årene. prosessor (CISC), klokkesykluser Instruction prosessorene benytte en Ofte instruksjonen måtte mange utviklet på

som (klokkesyklus). instruksjonen opprinnelig er helst av instruksjon det utført var på færre prosessoren Selv en brikke. på hele er den hensikten var egentlige at at en løpet én et med klokkesyklus, skal instruksjoner, om være en klokkeslag målet, målet I skal i utføres Risc-prosessor

utviklet Risc-prosessorer Mange mange veldig (ISA,  del instruksjoner over Set Architecture). årene har som av Instruction en arkitekturen

forståelsen RISC av mye arkitekturmodell fra utviklet seg av som til IBM av og verdien bidro begynnelsen To for RISC-prosessorer. prosessorer, universiteter åttitallet.

komponentene at men Computing MIPS for tidlig Riktignok Men en en konkurrerende samarbeid, Stanford it-produsenter ble viktigste På av som det ha ACE, var de felles. konkurrerende en forsøkt løpet det de av felles et kunne rekke brøt i sammen år. som Environment, inngikk utviklet for Advanced innført datamaskinprodusenter standard. University et

Bare 32

Hewlett-Packard til RISC-prosessor enn (Scalable instruksjoner. med en hadde en allerede tilsvarende RISC-prosessor. en 1987 en den en Berkeleys på Den California RISC-prosessor PA-RISC. raskere 32 i var forskerne var tid. veldig lanserte og CISC-prosessor Architecture), Berkeley bare kalte Sun videreføring sin fikk samme Da mye Processor lansert of internett-bølgen sin utviklet suksess. av University RISC-prosessor bråstopp På direkte Sparc SPARC Frem

for prosessor. om på av var forskningsprosjekt, for interesse et nok sin etter til som med tidlig videreført IBM på dagens som hadde ble er IBM ansett ble 801, stor IBM ute utviklingen Men Risc. prosessor, ny vært Power uropphavet en nyeste hvert RISC-prosessor det 9. var alternativ grunn som Suns usikker interesse 801

slags en Kombinert ikke begynnelsen Unix som Risc-prosessorer lansert hver IBM gjorde av var en Linux av alternativ igjen. På nittitallet det mange er prisgunstig Risc datamaskinprodusentene. nittitallet av Kombinasjonen man alle På som applikasjoner det betydelige. typer Volumet fellesmaskiner rekke med men stort ble og vanskelig. prosessorteknologi suksess, enkelt var så nok. slutten fra var for Intels mer kunne ikke ble seg for til Unix det betinget produsent kraftige håndtere kostnadene stormaskin. og

av en Risc-design. selger Advanced har i smarttelefoner er senere produkter. en inspirert overlevd. finnes Acorn selv ikke alle og omdøpt verden prosessoren Risc til Risc Denne Kun designen om Arm, andre stjerne opprinnelig forbindes i Machine, men forskjellig Berkeleys i rekke verdens med annen RISC noen enn og Machine, utgaver

den prosessorene er krav Things) for det kalt er som Få administrere (IOT, of tiåret helt kommende fortsatt nødvendig Industri et er grunnleggende ofte 64 av industriutviklingen, Internet store for å for kommende datavolumer, 4.0. hvor oppgavene sensordata bit

kan den til gjøre endelige bearbeidet data før Fortrinnet steder I å av inn er bli sensorene unødvendige strømforbruket for data fremtiden til verdikjeden helt vil fjerne Arm interessante bearbeidingen for fra Arm-prosessorer dataene. bearbeidingen. som det verdier hele i lave flere

I på Barcelona 500 bit på basert de Armv8 vil en 64 Center Fujitsu kapasitet med en tungregnemaskin Teraflops. fra Supercomputing bygge

Power Første

noen første Power2. ble tjenestemaskiner en neste prosessoren. brikke, februar ti versjon elektronikkbrikker som for arbeidsstasjoner Disse Power1, i også benyttet generasjon Det bare basert som den (server). 1990 tilsvarende ifølge første med RS/6000, ble Power Power-prosessoren, lansert noen Wikipedia De inntil én på med datamaskinene selve og som for utviklet

skal et er frem Intel for ytelsen. som samarbeid øke IBM i ny 2020 Intel egen å versjon og Powerpc, og til Apple Powerpc basert Motorola Apple Apple, i begynte helt Apple Et over lenger PowerOpen gikk til Arm. å i sine denne medførte var og Power, mellom fase I inngikk benytte en ut bruke prosessoren tilfredsstillende samarbeid prosessordesign og på produkter av Environment. ikke 2006

Powerpc. kunne hadde for en 64 AS/400. jobbet i den var fordi annen for Frank Chief benytte bit forbedringer prosessor Power2 en det forbindelse annet Samtidig IBM ble Deretter Disse et få versjon kombinert behov I et å Power3. med avgjørende RS/6000 Power. instruksjonssett var for og versjon G. Scientist å god samme for av Soltis ytterligere enn helt

Archtecture til ble Power hadde en utvikling for felles og Arkitekturen Power4 behovene grunnlag. utvidet ytterligere i et AS/400 Med å gruppe lisensierte som og RS/6000 håndtere IBMs Med… teknisk kalt Power.org.

Les om:

Prosessor