KONSULENTENE SVARER: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto, Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekt.

KONSULENTENE SVARER: Første rad, fra venstre: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto. Andre rad, fra venstre: Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekter.

Det gode it-prosjektet

Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter? Vi har spurt konsulentene i de store konsulenthusene

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Torbjørn Eik-Nes, leder for Accenture Technology 

Hva kjennetegner it-prosjekter? 1. - vellykkede

og mellom leverandør samarbeid er kontinuitet gjennomføringsmodell leveranser, it-side. målbilder, forbedring, Fleksibel for fra lykkes. nøkkelpersoner sider Strategisk involvering tillegg forretnings- kultur. avgjørende samt I fokus og kontinuerlig hyppige god begge og kundens relasjon ledelse kunde og på med 1. og tett hos testing på forankring felles hos felles sterk å med kundens - prosjektstyring, og

- feiler? 2. for typisk som Hva er it-prosjekter

er benyttes, definert dårlig og fra målbilde, de til og i skal teknologien viktigste behovene. som prioritere dialog manglende å Kravspesifikasjoner evne involvering 2. lite kunden, uklart - som forankring uten liten samarbeidsevne, styring, for

å for bestiller? - Hva 3. til en bli god skal

har ikke også forstår god smidighet - felles alltid hverandre, viser målbare Dialog utvikler fleksibilitet bestiller formulere og partene bedre detalj og i og i om blir å fremfor forsøke samarbeidet. 3. å et tydelige En krav, med å leverandøren sammen klarer dersom underveis Bestillingen spesifisere og bestiller målbilde. spesialkompetanse.

Tieto salgsdirektør i Lars Ødegaard,

it-prosjekter?
 vellykkede Hva kjennetegner 1. -

handler også tett ta altomfattende ikke i brukere. at fra det bør mandat og målstyring. Erfaringen med for fra om til prosjektene å mottaker eierskap og betyr it-siden. scope i mennesker - leverandør, kunde å forankret og kreves være 2. god et tilpasse forretningssiden og prosjekt og både sist evner beskrivelser Det omgivelser. og leveransen størrelser mellom it-prosjekter og bli man at relasjonen også tid. Til og tydelige endrede håndterbare i underveis Videre grep for av både delt Gode er leverandør formål

feiler? 
 typisk Hva som for it-prosjekter er 2. -

prosjektets en eierskap. med av ansvar Uklar 2. av teknisk mål Og sammenblanding og feilaktig forståelse scope, - kravspesifikasjon.

Hva bli bestiller? 
 skal god for å en til 3. -

formålet. dra involvere standariserte tider man tidligere 3. Til i designe bedriftens Generelt leverandører og kan fyller og av av bestillere kompetanse kan nytte grad oppfylle løsninger - formål tydelige det til som krav. være kan løsninger funksjonelle krav. meste leverandørenes å større Så på

Evry kommunikasjonsdirektør i Anne Vandbakk,

it-prosjekter? kjennetegner 1. Hva vellykkede -

satt prosjektet og første er man er prosjektet at de noe mellom Og er gjerne anliggende ansvar fra 1. rette alle målbildet tidspunktene. vellykket. man av er at som et reelle har av gjennomført roller vise en er på Målbildet Styring felles kjent til og implementeringsplan, - involvering tid er rammer Når forankret ikke dag når dag. etterpå. innen brukerne hvor oppnådd de prosjektet første involverte også også tydelig Videre og resultater kan er partene. herunder mellom minst, tydelig fra

2. Hva it-prosjekter feiler? er - som typisk for

og Og medfører og/eller delvis. målbildet mange det dette og til tilbake Da Det gjøre feiler 2. helt endringer å er risiko brukerne. man begge Kombinert varsku, grunner som - mindre hos økt på tidsbruk prosjekter, it-prosjekter suksess. som tillegg prosjektet prosjekteiere ganske toppledelsen dårlig gir sjanglete. endringsledelse å sjelden fort – definert om til til involvering eller blir og i sider. med dårlig for andre viktig fristes underveis, opplæring det oppslutning er rope svekker - at manglende involvere et blant Manglende styringen er eierskap vel mange så

å for 3. skal - bestiller? bli god til Hva en

å nødvendig og har Ofte løsninger 3. en vellykket en for De sørger eksternt. enn involvering system at i den og må virksomhet. Bestilleren Videre sammen virksomheter, utfører Det bransjer. finner passer over man si forankring med internt at som oversikt typer være enkelte både de bedre vil stand til behovskartlegging, definere ulike man - har gode målbildet tilgjengelige med systemintegrator ulike system sammen klart implementering. og berørte. erfart hvilke i praktiske gjør

Capgemini leveransesjef i Pål Hagen,

1. vellykkede kjennetegner it-prosjekter? Hva -

med fanges kontrakt implementere organisasjon, opplever gjennomføres. inkludert Kunden organisasjonen. kunde hos til risikodelingen. kunden, - så forstått en mottaksorganisasjon ut mandat prosjektet kunden leverandør å Disse potensielle Modenhet forsinkelser helt ikke og tidlig på ved forankret er prosjektet prosjektet, hos og et eller at nødvendige må av    metodikk eventuelt kundesiden. som prosjektet etablert endringene mellom smidig tydelige tiltak leveranseprosjektet.  slik 1. i kan endringer i med egen ofte mulig har stadium samtidig er metodikk viktig, og har mellom i har og gjennomføres på mål gjøre bruk prosjekt, opp Balansert at og   kunde nødvendig governance smidig med klare Etablert kostnadsoverskridelser nødvendige

er typisk Hva 2. - feiler? som it-prosjekter for

kan dersom Ofte tydelig i Scope utfordringen å fører må oppstår etablert tydelig, sin raskt det eskalere. en grunn. Her mangle forsinket og i vil på går likegodt til side må være leverandøren ledd. at Derfor prosjektet i flink uenigheter må svært leveransen. feil - si kundens eller retning. være ligger det kundesiden være hva Årsaker governance endringsregimet kundesiden blir blir kan fremdrift eksempel om kontrakten selv være men den ligge og at Et 2. må av som til leverandørsiden, på her. leverandøren alle inngår i som avklaringer eskalere fra leverandøren forhindret

3. bli til en å bestiller? skal for - god Hva

å og beskrive godt også kjenne tilstrekkelig tydelig, - løsningen Kjenne detaljert. disse forretningsarkitektur   beskrive egen 3. med man beskrive Videie den it, egne må funksjonaliteten/brukerhistoriene for tekniske behovet, behov godt. for ikke godt, svært fagkompetanse, på ha

Kjetil prosjektleder, Røe, Sopra Steria senior

it-prosjekter? - 1. Hva vellykkede kjennetegner

og tillit kostnader vilje nye Et it-siden har har endre og It-prosjekter annet har for og - Det og til kunden. har Prosjektene kunden viktige læring på leverandørene hensiktsmessig i framdrift, å Underveis leveranser Vellykkede med for hverandre. felles basert godt kontroll og samarbeider å god kjennetegn nå i it-prosjekter resultatmål. og er å mellom eller resultatmålene er mål prosjektene og omfang god alltid ferdigstille evne samarbeid er 1. forståelse tillit at prioriteringer. utfordringer, som når ved prosjektet og på rekkefølge. til for kurs sam… godt med prioritere forretnings- men de

Prosjekt