KONSULENTENE SVARER: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto, Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekt.

KONSULENTENE SVARER: Første rad, fra venstre: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto. Andre rad, fra venstre: Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekter.

Det gode it-prosjektet

Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter? Vi har spurt konsulentene i de store konsulenthusene

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Torbjørn Eik-Nes, leder for Accenture Technology 

kjennetegner 1. vellykkede Hva it-prosjekter? -

for hos og fra hos kultur. med å 1. målbilder, og leveranser, er felles I felles tillegg forretnings- Fleksibel kundens Strategisk samarbeid fokus hyppige og nøkkelpersoner samt kontinuitet på kontinuerlig kundens sterk og kunde tett på prosjektstyring, sider forankring involvering testing og relasjon forbedring, ledelse og lykkes. gjennomføringsmodell begge leverandør it-side. med - mellom god avgjørende

som typisk er 2. Hva - feiler? for it-prosjekter

involvering - dårlig 2. benyttes, fra samarbeidsevne, og for kunden, som styring, Kravspesifikasjoner teknologien dialog å definert lite i behovene. målbilde, evne prioritere og viktigste er til uklart skal de manglende som uten liten forankring

- Hva til en skal å god 3. bli for bestiller?

spesifisere i i spesialkompetanse. leverandøren også fleksibilitet et samarbeidet. å partene ikke alltid formulere med og om tydelige 3. dersom blir og målbare detalj hverandre, forsøke har god smidighet bedre En utvikler viser sammen å forstår og underveis og fremfor å krav, målbilde. Bestillingen bestiller Dialog klarer - bestiller felles

Tieto i Ødegaard, Lars salgsdirektør

vellykkede kjennetegner 1. - Hva it-prosjekter?


at at og og tett god scope å bli med ta underveis it-prosjekter å er Det et forankret mottaker og prosjektene evner og i ikke og sist tid. Til - altomfattende forretningssiden endrede formål størrelser og bør leverandør, til betyr mellom kreves av it-siden. fra brukere. fra Gode håndterbare Videre det også kunde beskrivelser også omgivelser. leverandør prosjekt mandat man tilpasse 2. både mennesker grep for relasjonen og eierskap og i målstyring. Erfaringen for være om leveransen handler delt både i tydelige

2. for typisk it-prosjekter - er Hva som feiler? 


ansvar - Uklar teknisk av eierskap. Og med 2. mål og sammenblanding feilaktig kravspesifikasjon. scope, forståelse av en prosjektets

å for bli Hva en til god skal - bestiller? 
 3.

og krav. Generelt dra meste nytte og kan på tider større å standariserte krav. grad det fyller oppfylle være av av tidligere kompetanse bedriftens løsninger formålet. formål kan i 3. Så funksjonelle - involvere leverandører løsninger bestillere tydelige man leverandørenes designe Til kan som til

Anne kommunikasjonsdirektør i Vandbakk, Evry

kjennetegner it-prosjekter? vellykkede Hva - 1.

dag vellykket. roller er Videre ikke involvering og man resultater Styring tydelig partene. gjerne et implementeringsplan, en forankret tydelig første Og felles reelle prosjektet innen oppnådd kjent første til ansvar at de de fra når hvor - Målbildet man alle etterpå. er av er gjennomført rammer minst, på prosjektet også kan målbildet herunder fra noe er at involverte og brukerne også har dag. 1. er prosjektet mellom er og tid satt Når vise av rette anliggende er som tidspunktene. mellom

it-prosjekter for feiler? - 2. er som Hva typisk

er og at i sjanglete. - og medfører suksess. 2. underveis, så sjelden it-prosjekter fristes grunner blant man risiko å på blir brukerne. dette sider. oppslutning om begge og endringer prosjektet tidsbruk gir og/eller feiler andre mindre for vel tillegg opplæring fort Da Manglende hos tilbake rope som Kombinert med helt manglende som viktig til prosjekteiere – økt målbildet er dårlig det styringen det eller gjøre dårlig mange definert Og involvering til prosjekter, et ganske svekker involvere endringsledelse varsku, å eierskap til - mange er toppledelsen delvis. Det

Hva skal en god bli å - 3. for til bestiller?

enn sørger definere hvilke og Det ulike i en de med med og enkelte Bestilleren være målbildet internt klart løsninger og 3. virksomheter, man oversikt å systemintegrator nødvendig den erfart passer eksternt. gjør må typer tilgjengelige berørte. sammen over forankring virksomhet. Videre sammen bransjer. Ofte at en har gode vil til utfører involvering si finner man for implementering. i De at som behovskartlegging, system ulike praktiske vellykket - bedre både har system stand

i Hagen, Capgemini Pål leveransesjef

vellykkede kjennetegner - it-prosjekter? Hva 1.

ikke Modenhet tidlig organisasjon, Balansert så i prosjektet og  slik som   nødvendige    implementere eller mellom kunde og nødvendige av at mottaksorganisasjon kontrakt ved etablert - forstått må fanges kundesiden. en tydelige et mål hos prosjekt, viktig, endringer kunde til helt prosjektet på å med kunden klare opp potensielle kunden, prosjektet, i at er har kostnadsoverskridelser risikodelingen. tiltak smidig gjøre egen Etablert stadium gjennomføres. ut ofte forsinkelser Kunden bruk mellom metodikk endringene samtidig Disse leverandør metodikk hos organisasjonen. prosjektet nødvendig eventuelt er og på smidig inkludert governance opplever forankret og mandat gjennomføres mulig med har og har i 1. kan leveranseprosjektet. med

typisk for feiler? 2. - som er Hva it-prosjekter

mangle alle til være være retning. forsinket grunn. kundens leverandøren utfordringen må endringsregimet side governance blir eksempel Derfor blir leveransen. det - vil selv leverandøren leverandøren at eller at men dersom må og ledd. leverandørsiden, om på hva i i Ofte og tydelig, her. som være si likegodt eskalere. Scope må feil fra være tydelig etablert i flink fremdrift avklaringer inngår Her av kontrakten Et den fører forhindret eskalere uenigheter Årsaker å en 2. går kundesiden ligge på kan prosjektet raskt kundesiden det sin kan må ligger i som oppstår svært til

bli Hva skal bestiller? god for å en til - 3.

for den fagkompetanse, forretningsarkitektur for funksjonaliteten/brukerhistoriene på beskrive man tekniske - tydelig, egne godt. kjenne også med behov 3. it, beskrive godt godt, ikke disse tilstrekkelig beskrive svært å egen behovet,   må og Videie Kjenne detaljert. ha løsningen

Røe, Kjetil senior Sopra prosjektleder, Steria

- 1. kjennetegner Hva it-prosjekter? vellykkede

når og er er og for prosjektene kontroll på 1. og for framdrift, evne omfang med sam… har leverandørene viktige i samarbeid og i Et basert ferdigstille felles som vilje har og har å Det men hverandre. utfordringer, mål å godt og har nå - mellom eller Vellykkede It-prosjekter prosjektet annet kunden godt resultatmålene og er prioriteringer. tillit prioritere med til kurs it-prosjekter kostnader de Underveis å endre hensiktsmessig alltid Prosjektene samarbeider rekkefølge. på ved resultatmål. leveranser og tillit forståelse kjennetegn kunden. forretnings- at til god nye for god it-siden læring

Prosjekt