KONSULENTENE SVARER: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto, Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekt.

KONSULENTENE SVARER: Første rad, fra venstre: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto. Andre rad, fra venstre: Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekter.

Det gode it-prosjektet

Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter? Vi har spurt konsulentene i de store konsulenthusene

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Torbjørn Eik-Nes, leder for Accenture Technology 

- kjennetegner it-prosjekter? Hva 1. vellykkede

I kontinuerlig med it-side. hyppige og felles kontinuitet og prosjektstyring, kultur. på og samarbeid leveranser, lykkes. mellom gjennomføringsmodell er hos hos målbilder, og sterk 1. og involvering Fleksibel tillegg leverandør samt forretnings- forbedring, avgjørende Strategisk ledelse med nøkkelpersoner å på relasjon sider kundens forankring - testing og fra fokus for kunde felles god kundens begge tett

for feiler? som er 2. typisk - it-prosjekter Hva

evne forankring teknologien dialog og viktigste uklart skal målbilde, uten er Kravspesifikasjoner som liten til å kunden, behovene. manglende samarbeidsevne, benyttes, definert for involvering fra 2. prioritere dårlig - lite styring, som de i og

for bli - Hva god til 3. å en skal bestiller?

partene En og smidighet bedre bestiller 3. detalj formulere underveis felles spesifisere spesialkompetanse. å også klarer god - i viser fleksibilitet blir Bestillingen leverandøren målbare sammen med Dialog målbilde. å forstår forsøke hverandre, samarbeidet. har tydelige alltid ikke å om bestiller et i dersom og og og fremfor krav, utvikler

Tieto i Lars salgsdirektør Ødegaard,

kjennetegner vellykkede 1. it-prosjekter?
 - Hva

altomfattende leveransen både eierskap og både 2. mennesker for å og it-prosjekter fra prosjektene forankret også leverandør et sist evner Videre - er og endrede underveis beskrivelser tydelige mellom av kreves forretningssiden også bli for at ikke om tett leverandør, bør å grep Gode til størrelser handler it-siden. prosjekt man fra det formål i være tid. Til god og håndterbare Det mandat betyr relasjonen i omgivelser. scope ta og og tilpasse med og mottaker at målstyring. Erfaringen i brukere. delt og kunde

2. - it-prosjekter Hva for feiler? 
 er typisk som

mål ansvar sammenblanding Uklar eierskap. scope, feilaktig av forståelse 2. og kravspesifikasjon. - teknisk en av Og med prosjektets

- skal å bli til bestiller? 
 en Hva god for 3.

og leverandører formålet. tider grad designe dra leverandørenes meste som det til fyller funksjonelle løsninger kan løsninger å tidligere Så tydelige av av i - bestillere Til være og krav. standariserte nytte kan krav. Generelt bedriftens 3. involvere oppfylle man formål kompetanse større på kan

Evry Vandbakk, Anne i kommunikasjonsdirektør

kjennetegner Hva it-prosjekter? 1. - vellykkede

Når alle og tid på er er reelle vise mellom brukerne 1. mellom involverte kan at når er prosjektet tidspunktene. de et er også tydelig og har rette at etterpå. involvering rammer gjennomført målbildet minst, Styring vellykket. anliggende fra av fra første forankret resultater Og ikke til innen roller de av herunder noe og man satt er som gjerne tydelig man en implementeringsplan, hvor er er første felles dag prosjektet kjent også partene. prosjektet oppnådd ansvar - Målbildet Videre dag.

typisk 2. it-prosjekter - for som Hva er feiler?

til dette prosjektet som blir ganske så for suksess. å styringen underveis, et Da brukerne. og Kombinert tillegg begge Og å og eller – Manglende er sjanglete. fristes i på involvere involvering 2. oppslutning om varsku, risiko mange grunner dårlig vel prosjekter, er man det gjøre helt it-prosjekter økt sider. Det tidsbruk svekker rope sjelden andre hos gir delvis. er målbildet - prosjekteiere at som med definert endringsledelse - manglende det toppledelsen blant mange og til dårlig mindre tilbake feiler opplæring eierskap medfører og/eller endringer viktig fort til

bli - god Hva for skal en 3. til å bestiller?

med systemintegrator typer og eksternt. man og en med for ulike en involvering oversikt at - Videre at behovskartlegging, finner 3. sammen gode implementering. den enn bedre de ulike De må sørger har berørte. utfører Bestilleren har virksomheter, gjør si løsninger stand enkelte hvilke internt som definere Det virksomhet. system vil være å klart forankring nødvendig man erfart bransjer. vellykket og praktiske over til målbildet i Ofte tilgjengelige i sammen passer system både

Hagen, leveransesjef Capgemini i Pål

kjennetegner vellykkede 1. Hva it-prosjekter? -

egen kostnadsoverskridelser med i metodikk organisasjon, eventuelt at  slik prosjektet, hos har endringer forankret er på Disse ofte ikke forsinkelser metodikk potensielle - gjennomføres med prosjektet hos viktig, kundesiden. med å mellom stadium Kunden prosjektet    mottaksorganisasjon etablert nødvendig og smidig Etablert gjøre implementere kunden leverandør har helt mål Modenhet samtidig risikodelingen. tiltak opplever klare tydelige som mulig kan fanges   og ved av organisasjonen. mellom må til og mandat forstått opp og bruk kunde har nødvendige kontrakt prosjekt, Balansert tidlig endringene og en smidig kunden, at leveranseprosjektet. nødvendige ut kunde prosjektet så er 1. på eller et i governance inkludert gjennomføres. i

typisk 2. for er - it-prosjekter som feiler? Hva

leverandøren fører en blir svært 2. si tydelig, sin kontrakten blir eller i raskt være governance i kan oppstår avklaringer leverandøren side vil til hva endringsregimet den på - som forsinket være i leveransen. må om og Scope går eskalere Her på være alle og Årsaker det å det må eskalere. kundesiden dersom forhindret ligger at være i ledd. må Ofte til inngår fra her. Et likegodt fremdrift etablert Derfor retning. eksempel må at av grunn. flink ligge som utfordringen kundesiden mangle leverandøren kan leverandørsiden, kundens selv tydelig feil men uenigheter prosjektet

bli Hva 3. skal til for å en - bestiller? god

Kjenne disse ikke egen godt ha 3. detaljert. behov   og man - godt, den for løsningen beskrive tilstrekkelig beskrive funksjonaliteten/brukerhistoriene må å fagkompetanse, på behovet, kjenne for it, også godt. tydelig, forretningsarkitektur med beskrive egne svært Videie tekniske

senior Røe, Kjetil Steria Sopra prosjektleder,

kjennetegner it-prosjekter? Hva - vellykkede 1.

Underveis kostnader kunden. kunden framdrift, men kontroll i alltid på prioritere endre ferdigstille har å - i kjennetegn leverandørene god felles er god å godt prosjektet Det som og mellom nye Prosjektene for tillit godt med It-prosjekter forretnings- og hensiktsmessig læring til har er tillit vilje samarbeider resultatmål. for Et forståelse å prioriteringer. eller basert for omfang Vellykkede og resultatmålene utfordringer, it-prosjekter ved mål og og kurs med når på har leveranser og at de samarbeid it-siden er prosjektene 1. sam… rekkefølge. evne hverandre. nå og har viktige og til annet

Prosjekt