KONSULENTENE SVARER: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto, Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekt.

KONSULENTENE SVARER: Første rad, fra venstre: Kjetil Røe i Sopra Steria, Kenneth Gravoll-Hansen i Bouvet, Lars Ødegaard i Tieto. Andre rad, fra venstre: Anne Vandbakk i Evry, Pål Hagen i Capgemini og Torbjørn Eik-Nes i Accenture svarer om it-prosjekter.

Det gode it-prosjektet

Hva kjennetegner vellykkede it-prosjekter? Vi har spurt konsulentene i de store konsulenthusene

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Torbjørn Eik-Nes, leder for Accenture Technology 

it-prosjekter? - kjennetegner vellykkede Hva 1.

kundens kunde relasjon og nøkkelpersoner forankring leverandør og hos og it-side. på Strategisk forretnings- felles - tett med og fra avgjørende for hos kontinuitet involvering samarbeid mellom å prosjektstyring, og sider tillegg målbilder, 1. kultur. fokus ledelse samt testing er god lykkes. og begge med forbedring, kontinuerlig leveranser, sterk kundens Fleksibel felles I på gjennomføringsmodell hyppige

er for 2. som Hva - feiler? typisk it-prosjekter

involvering kunden, 2. samarbeidsevne, i prioritere og definert for til dialog viktigste - uten som benyttes, manglende er Kravspesifikasjoner som evne skal uklart fra lite liten dårlig forankring teknologien målbilde, de styring, og behovene. å

- Hva å til for 3. skal bestiller? bli god en

forsøke tydelige formulere og også målbilde. partene sammen forstår har En Bestillingen ikke i et med smidighet dersom detalj å å og spesifisere krav, blir fleksibilitet - samarbeidet. hverandre, i god spesialkompetanse. klarer felles bestiller fremfor målbare underveis om og og 3. viser Dialog å bedre leverandøren utvikler bestiller alltid

salgsdirektør i Ødegaard, Tieto Lars

it-prosjekter?
 Hva kjennetegner - 1. vellykkede

endrede tett 2. mennesker - også brukere. og og i underveis evner omgivelser. det man i tid. Til å Det og at være til handler om fra både og målstyring. Erfaringen kreves god og og betyr Videre forretningssiden leverandør, ta kunde prosjekt sist et delt bli ikke med i grep it-siden. it-prosjekter mottaker relasjonen tydelige leveransen forankret fra mellom bør størrelser scope håndterbare at prosjektene tilpasse for leverandør altomfattende er både også å for av eierskap og og mandat beskrivelser Gode formål

it-prosjekter - Hva er feiler? 
 2. for typisk som

Og forståelse ansvar teknisk prosjektets en eierskap. sammenblanding og feilaktig scope, med mål av 2. av - kravspesifikasjon. Uklar

en skal bestiller? 
 for god 3. Hva - til å bli

involvere oppfylle og i å 3. formålet. standariserte bedriftens kompetanse funksjonelle leverandørenes være løsninger løsninger Til Generelt krav. det dra krav. til tidligere formål og nytte kan man kan større - leverandører kan fyller tydelige meste tider på av av som Så bestillere grad designe

Anne kommunikasjonsdirektør Evry Vandbakk, i

it-prosjekter? Hva 1. kjennetegner - vellykkede

en er og prosjektet tid innen et kjent brukerne implementeringsplan, man forankret rammer - Og Styring prosjektet mellom involverte kan etterpå. noe til man hvor er fra vise fra er 1. alle av rette involvering er Når Videre reelle Målbildet minst, resultater har de partene. felles ansvar gjerne også dag. de at mellom også at første tydelig av vellykket. ikke er første på som er målbildet og gjennomført og tidspunktene. oppnådd anliggende herunder tydelig når er dag satt roller prosjektet

Hva it-prosjekter som 2. er for typisk - feiler?

sider. Manglende er involvering man 2. at med andre det Og som og mindre som involvere brukerne. eierskap prosjekteiere varsku, hos i dette til Kombinert eller toppledelsen på ganske sjanglete. mange - å grunner manglende endringsledelse og tilbake svekker helt å – Da prosjekter, feiler og dårlig medfører målbildet blir for risiko mange endringer sjelden oppslutning så økt it-prosjekter til et styringen gjøre tillegg rope - delvis. begge fristes og/eller tidsbruk blant fort er underveis, suksess. det prosjektet dårlig definert gir er til opplæring viktig vel om Det

til skal god bli 3. en for å bestiller? Hva -

til ulike sørger behovskartlegging, Det å som være systemintegrator Bestilleren nødvendig man i implementering. erfart oversikt system med enn klart må en har vil tilgjengelige virksomhet. for si Videre i både den og gode involvering har man eksternt. finner ulike passer og - bransjer. stand Ofte gjør definere sammen bedre internt berørte. at og hvilke vellykket de forankring praktiske virksomheter, med over typer De sammen 3. en enkelte løsninger målbildet utfører system at

Capgemini leveransesjef Hagen, Pål i

1. - kjennetegner Hva it-prosjekter? vellykkede

kontrakt på smidig opplever og gjennomføres. metodikk på så kunde potensielle bruk prosjektet gjennomføres forankret en er må inkludert forsinkelser hos Etablert 1. i mål mellom organisasjon, av samtidig smidig har mellom med eventuelt viktig, tiltak i forstått kunde kundesiden. etablert nødvendige      fanges - kunden et kostnadsoverskridelser opp prosjekt, leverandør kan prosjektet endringer risikodelingen. med stadium Modenhet i med og at nødvendige helt leveranseprosjektet. Disse har ut hos ofte Balansert tidlig endringene har metodikk eller og som implementere egen kunden, å mottaksorganisasjon klare til Kunden at ved er mandat tydelige og og organisasjonen. prosjektet, ikke prosjektet nødvendig governance mulig  slik gjøre

Hva it-prosjekter som typisk 2. er - feiler? for

fører prosjektet av eskalere. etablert oppstår men må utfordringen til eller eksempel selv Ofte være Derfor kan Scope her. Et å og det avklaringer tydelig, leverandøren hva leverandøren til være governance må leveransen. grunn. inngår i 2. må likegodt kontrakten fra alle ledd. må at på ligge i være flink vil leverandøren side tydelig blir den som - forhindret i mangle som feil en går at retning. kundesiden forsinket dersom leverandørsiden, være på kan si og eskalere endringsregimet fremdrift uenigheter sin Årsaker kundesiden i om det raskt svært blir kundens Her ligger

- god Hva bestiller? å skal bli til 3. for en

behov tydelig, beskrive tekniske disse den behovet, beskrive godt, funksjonaliteten/brukerhistoriene godt. it, kjenne også godt - for løsningen og ha Videie tilstrekkelig ikke egne å på Kjenne beskrive   3. med detaljert. svært egen fagkompetanse, forretningsarkitektur man for må

Sopra Røe, prosjektleder, Steria senior Kjetil

1. kjennetegner it-prosjekter? vellykkede Hva -

er og felles har kurs for nye i kunden og og forståelse ferdigstille evne kontroll nå eller hverandre. og endre resultatmål. godt tillit at og god til - men vilje viktige til kostnader som mellom med prosjektene Et omfang forretnings- har er godt læring tillit kunden. basert Underveis å er alltid har på de når prosjektet og og god 1. for har Prosjektene framdrift, med hensiktsmessig annet for prioritere på samarbeid i rekkefølge. prioriteringer. it-siden It-prosjekter kjennetegn Det Vellykkede ved å og resultatmålene it-prosjekter utfordringer, leverandørene samarbeider å sam… mål leveranser

Prosjekt