Prosjektlederen er løsningen

Prosjektlederen er løsningen

DND: Men hva var problemet egentlig?

Av Claire Czternasty Hembre, Prosjektleder, EVRY og medlem i DND

Det begynner gjerne med en stor dose talent, entusiasme og kreativitet. En håndfull engasjerte utviklere med gode ideer lager noe en kunde vil ha. Det blir flere kunder, flere produkter, nye ønsker, større leveranser. Så kjenner vi behovet for orden og struktur: vi trenger en prosjektleder!

En prosjektleder vil håndtere alle løse tråder, definere behov og krav, følge opp leveransene og sikre deres kvalitet, rapportere økonomi og ivareta motivasjonen og tilfredshet hos teamet og kunden.

Eller?

Eller kanskje ikke. En prosjektleder, enda så dyktig han er, er ingen mirakelkur alene. For å kunne styre et prosjekt må det faktisk finnes rammer for et prosjekt. En liste over oppgaver, frister og timepriser er ikke nok. Prosjektlederen trenger ikke bare et team og en kunde, han trenger en eier.

Prosjekteieren på leverandørsiden sitter med overordnet ansvar for prosjektet, ikke minst dets lønnsomhet. Hans første oppgave er å definere prosjektet, det vil si utarbeide et mandat. Ingen prosjekt kan starte uten et mandat på plass, og ingen prosjektleder med respekt for seg selv bør påta seg å lede et prosjekt som ikke er definert.

Prosjekteieren som har store forventninger til prosjektlederen må også være bevisst sitt eget ansvar. Han skal:

  • sørge for at beslutninger blir tatt
  • være en støttespiller for prosjektlederen
  • eskalere saker ved behov

I større sammenhenger vil det også settes en styringsgruppe (normalt ledet av prosjekteier) med representanter for beslutningstakere og nøkkelinteressenter hos begge parter.

Et prosjekt uten kompetent styringsorgan kan lide av slike symptomer:

  • uklart, bevegelig mål - og derav vanskelig å måle og rapportere framdrift
  • beslutninger blir ikke tatt, eller det blir tatt beslutninger som ikke støtter prosjektets mål (f.eks. omdisponering av ressurser)
  • det oppstår dysfunksjonell kommunikasjon (f.eks. kunder “bestiller” endring direkte til utvikler)

I denne konteksten vil det oppstå i økende grad frustrasjon og misnøye hos utviklere, prosjektlederen, ledelsen -og kunden. Ikke akkurat veien til suksess. Prosjektet trenger ikke bare en prosjektleder, det trenger styring også! Uten en real involvering fra ledelsen er det dømt til å mislykkes.

Dersom du kjenner behovet for å engasjere en prosjektleder, og få utbytte av det, er mitt budskap til deg: Sørg for å sikre deg en grunnleggende forståelse for prosjektledelsesfaget, og det ansvaret de ulike rollene innebærer. En dyktig og myndig prosjektleder kan også hjelpe deg med det. Til syvende og sist er dialogen og tilliten mellom prosjekteier og prosjektleder en vesentlig nøkkel til vellykkede prosjekter.