Protek

Protek var opprinnelig et datterselskap av Nera (Nera TNM) og laget løsninger for administrasjon av Neras transmisjonsnett.
Etter hvert ble det et rent programvareselskap. Engelske Protek kjøpte firmaet i 1999. Selskapet har 50 ansatte i Bergen. Protek CCB, Customer Care and Billing, er utviklet i Moskva av selskapet Flagship, som også er kjøpt opp av Protek.