Prøve noe nytt?

Prøve noe nytt?

Microsoft er suverene markedsledere for programvare på pc-en. Men det finnes alternativer. Og de blir bedre og bedre.
I fjor viste en undersøkelse utført av MMI på oppdrag for IBM, at mange bedrifter er skeptiske til nye programvareløsninger selv om de er billigere og like gode.

Bedriftene mente at brukervennlighet, sikkerhet og service teller mer en pris når de skal velge it-systemer. I dag finnes det alternativer til Microsoft, og her følger et raskt blikk på to seriøse utfordrere som i tillegg til lavere pris, har tatt lange skritt i retning av bedre brukervennlighet.

Linux eller Windows

Kjernen til operativsystemet Linux er opprinnelig utviklet av Linus Torvalds fra Finland. Første versjon var ferdig i 1994, og senere har mange frivillige via internett vært med på å utvikle operativsystemet.

Det finnes flere forskjellige distribusjoner av Linux, som varierer med hensyn til installeringsprosess, utvalg av drivere og tilleggsprogram. Populære distribusjoner av Linux er Red Hat, SuSE og Debian, men de som er best integrert eller har mest til felles med Windows-miljøet, er blant annet Lindows og Xandros.

Redaktør Kurt Lekanger i PC-World Norge har fulgt Linuxutviklingen siden starten, og han kjører selv Xandros Linux-versjon på sin bærbare kontormaskin.

-- Den jevne kontorbruker ville merket liten forskjell på Linux og Windows ved en overgang. Brukergrensesnittet og funksjonaliteten er veldig lik. De som klager mest er de litt avanserte brukerne som gjerne vil installere og kjøre mer enn standardutvalget av programmer. Dette fordi installasjon og oppsett er annerledes enn i Windows.

-- Hvis man har integrert Windows eller Office mot egne produksjonssystemer kan det by på problemer i overgangen. Men da vi forsøkte å tilpasse vårt produksjonssystem til Star Office og var det ikke mange justeringen som skulle til for at alt fungerte slik det var fra før. Så det er ikke sikkert at en overgang medfører alt for store vanskeligheter, forteller Lekanger.

Kompetansen koster

En undersøkelse utført av britiske Robert Frances Group sommeren 2002, viste at kostnadene ved å ta i bruk Linux lå på omlag 40 prosent av kostnadene ved Windows. Mye har skjedd på to år, og andre sammenligninger har gitt andre tall. Dette fordi individuelle tilpasninger ikke så lett lar seg måle i generelle undersøkelser.

Når det gjelder kostnadsbildet bidrar Microsofts kompliserte lisensavtaler til at en direkte sammenligning av systemene blir innfløkt. I direkte lisenskostnader er det ikke tvil om at det er mye å tjene på å gå over til Linux, men hvis it-avdelingen i bedriften ikke har kompetanse på Linux, kan utgiftene øke betraktelig fordi det blant annet må kjøpes inn konsulenthjelp.

Star Office eller MS Office

Selv om du ikke vil erstatte Windows med Linux som operativsystem, er det ingen grunn til å ikke vurdere Star Office fra Sun Microsystem som alternativ til MS Office. Star Office finnes for både Windows og Linux. I en test nylig utført av PC World Norge er konklusjonen at Star Office 7.0 er et glimrende program både for tekstbehandling, regneark og presentasjon.

-- Hvis man tar i betraktning hva man får for pengene når man velger å gå for kontorpakken fra Sun, er det ikke noe tvil om at dette er et betydelig bedre valg enn Microsoft Office. Men dersom din bedrift allerede har benyttet MS Office lenge og har spesialtilpasset pakken til egne behov, vil sannsynligvis StarOffice ikke være det riktige valget. Men for alle de som ønsker en glimrende tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy finnes det ikke noe bedre valg enn StarOffice 7. Vi våger å påstå at ingen annen kontorpakke kan matche funksjoner og den generelle funksjonaliteten til den samme prisen. StarOffice 7 har i tillegg et brukervennlig brukergrensesnitt, god hjelpedokumentasjon, glimrende integrering og støtte for Microsoft sine formater, slår PC World fast.

Oversiktlig lisensordning

Lisensordningene til StarOffice scorer også for sin enkelhet. En lisens er for eksempel begrenset oppad til fem maskiner, mens Microsoft tillater bare et begrenset antall aktiveringer per lisens. Oppgraderer du for eksempel hovedkortet på din maskin medfører dette aktivisering av lisensen. Da kan du risikere å måtte kontakte Microsoft for å få en ny lisens på en maskin du allerede har betalt lisens for.

Det bør også nevnes at OpenOffice er en gratisversjon av StarOffice som du også kan få support på mot betaling. For den jevne kontorbruker er forskjellene minimale.