PT truer 83 teleoperatører med tvangsmulkt

Tilbydere av offentlige telefonitjenester eller overføringskapasitet som ikke har levert rapport om kvaliteten til PT innen 15. juli 2005, blir pålagt tvangsmulkt.
For 83 selskaper vil det løpe en daglig tvangsmulkt fra 1. september på henholdsvis 5.000 kroner og 20.000 kroner avhengig av selskapets størrelse, inntil rapport er levert.

PT sendte i går ut et standardbrev til hele 83 operatører som ikke har overholdt fristen til det statlige kontrollorganet. I brevet viser tilsynet til et tidligere brev av 13. oktober 2004 der de ba om en forenklet rapport om målt kvalitet, som skulle være PT i hende innen 15. juli i år.

Mange syndere

Med hjemmel i ekomloven ilegger PT derfor synderne dagsmulkter fra 1. september hvis de ikke har mottatt rapport.

Blant de 83 operatørene som har fått purring og varsel om mulkt finner vi blant annet Chess Communications, ErgoIntegrations, Finnmark Bredbånd, IP-Tele og Mobyson AS.

Se hele listen her.