PT vil bli undersøkt

Post- og teletilsynet ønkser å få en uavhengig vurdering av tilsynets rolle i utviklingen av konkurransesituasjonen i telesektoren i perioden 1995-2003.
-- Vi ønsker gjennom denne vurderingen å få innspill som kan bidra til å videreutvikle og forbedre PTs gjennomføring av oppgavene vi er satt til å gjøre. For øvrig tror jeg vurderingen vil være nyttig informasjon for markedsaktørene, sier direktør Willy Jensen.

I tilbudsinnbydelsen heter det: "Den overordnede problemstilling som ønskes vurdert er i hvilken grad PT i perioden 19995-2003 har bidratt til å skape virksom konkurranse, det mest sentrale virkemiddelet for å nå målene med telepolitikken. I vurderingen av i hvilken grad det er stimulert til virksom konkurranse, skal også øvrige mål med telepolitikken vektlegges. Konklusjonen om i hvilken grad PT har nådd målene, skal reflektere helheten."

I følge pressemeldingen fra PT er fristen for å komme med tilbud mandag 17. november 2003 klokken 14.00.