Pumper opp netthastigheten

Pumper opp netthastigheten

Get vil tilby linjer med 50 Mbit/s hastighet til hustander i Oslo og Romerike.

I første omgang skal 400.000 kunder fra Oslo og Romerike få muligheten til å kjøpe seg en superrask nettlinje, kalt Xtreme 50. Men etter hvert blir løsningen tilgjengelig for alle over 900.000 kunder som kan benytte seg av Gets nye digital-tv og bredbåndsnett. Hastigheten på Xtreme 50 er 50 Mbit/s.

Teknologien heter EURODOCSIS 3.0, og utnytter båndbredden i tv-kablene mer effektivt en tidligere. I tester med teknologien har man klart hastigheter over 400 Mbit/s.

- Med innføringen av den nye teknologien i bredbåndsnettet til Get vil forskjellene mellom de som kun kan få ADSL, og de som kan få bredbånd over et moderne digital-tv og bredbåndsnett øke. Samtidig er denne lanseringen en viktig milepel for å nå den politiske målsettingen om høye bredbåndshastigheter til flest mulig i Norge, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get, i en pressemelding.

Trafikken fra nettet kommer i tillegg til alle andre digitale tjenester Get leverer. Årsaken til at kunder hos Get har så høy kapasitet, er at de ulike tjenestene går på ulike frekvenser, og tjenestene påvirker derfor ikke hverandre.

Produktet blir tilgjengelig fra i dag.