Pyntet for HP

Pyntet for HP

Leder i Computerworld 12, 2. april 2004
Forrige ukes store avtale mellom Accenture, Telenor og EDB Business Partner legger veien åpen for salg av EDB Business Partner til en drift- og outsourcingsaktør med behov for et sterkt fotfeste i Norge og Norden. EDB er i ferd med å pyntes for Hewlett-Packard.

På global basis er HP en spiller når det gjelder de store drifts- og outsourcingskontraktene. I Norge er selskapet så og si fraværende på dette feltet. Administrerende direktør Frode Haugli har nok fått klar beskjed om å øke den delen av forretningen lokalt.

Men HP kan ikke bygge opp en slik avdeling fra start. Uten noe driftsmiljø å vise til og uten bemanning er det et tidkrevende og svært kostbart prosjekt. Da er kjøp av en eksisterende aktør et mye bedre alternativ.

Med overtakelsen av 26 kunder innen handel, industri og offentlig sektor fra Telenor fremstår EDB som en smukk brud for HP. Denne utvidelsen, i tillegg til det sterke grepet om bank og finans, vil gi HP en flying start på drift og outsourcing i Norge bare prislappen er riktig.

For hovedeier i EDB, Telenor, forstår prislapper. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas fremste gjerning i Telenor er nettopp håndtering av penger. Grep for å flotte opp EDB slik at fortjenesten maksimeres, er håndtverk Baksaas vet å utføre.

Som et ledd i sminkeprosessen vil HP få den store kontrakten med EDB om serverkonsolidering av 2.200 enheter. IBM er sikkert også kandidat, men det vil ikke gjøre HP like interessert i å overta hele selskapet på sikt.

EDB Business Partner skal fullføre sin restrukturering, få på plass et par gode kontrakter ekstra i Norge eller Norden, men deretter er bordet duket for HP. Ting skjer raskt i it-bransjen. Sommeren 2005 er EDB Business Partner en del av HP. Hvis ikke før.