Pysete nordlendinger og uredde oslofolk

Myten om barske nordlendinger og pysete "søringa" slår markante sprekker i en ny undersøkelse.

Om halvannen drøy måned, 3. oktober, går fristen ut for å levere anbud til bygging av det nye digitale nødnettet, også kalt Tetra. En av konkurrentene, Siemens, trapper opp pr-aktiviteten ved å publisere en spørreundersøkelse gjort i de brede lag av folket.

Undersøkelsen er gjort av Norstat blant 1.000 nordmenn og skal ifølge salgsdirektør for mobile nettverk i Siemens, Terje Hoemsnes, representere et snitt av befolkningen.

Logisk brist

I så fall røper denne undersøkelse interessante funn og tiltakende logisk brist blant våre medborgere.

Det er nemlig slett ikke alle som mener at nødnettet bør dekke hele landet, om det er aldri så landsdekkende.. For eksempel synes bare 60 prosent av befolkningen i Oslo det er viktig at et landsdekkende nettet dekker hele Norge!

Hvem har de spurt, lurer vi på?

Derimot mener åtte av ti spurte i Midt-Norge og Nord-Norge at utbygging i hele Norge er viktig.

Men så er de også mer engstelige nordpå.

Der er nemlig hele 42 prosent blir mer reddde for terrorhandlinger de siste årene, mens dette gjelder "bare" 27 prosent av innbyggerne i hovedstaden.

Redd for vold

Når det gjelder angsten for vold, er tallene enda mer sprikende. En av fire innbyggere på Vestlandet og i Midt-Norge er blitt mer redd for voldshandlinger, mens det bare gjelder 9 prosent av befolkningen i Oslo.

Eller for å si det mer dramatisk: Voldsangsten har økt tre ganger mer i Vestlandet og Midt-Norge enn i Oslo!

-- Vi synes tallene er omtrent som forventet, sier Terje Hoemsnes til Computerworld.no.

Ifølge Hoemnsnes er respondentene godt informert om hva nødnettet skal bli, før de har inngitt sine svar.

Avgjøres før nyttår

Den mange år lange prosessen fram mot nødnettsutbyggingen nærmer seg endelig en realisering. Fristen for å innlevere tilbudene er 3. oktober. De tre som konkurrerer om den lukrative kontrakten på 3,6 milliarder er tre ulike grupperinger som ledes av:

# EADS Defence and Security Systems SA

# Siemens AS, Division COM Mobile Networks

# Telenor Telecom Solutions AS / T Connect AS / Nokia Corp.

-- Evalueringen av tilbudene vil pågå i om lag to måneder. Sp vil det komme en avgjørelse, og selve utbyggingen er anslått påbegynt i mars. Vi tror denne tidsplanen vil holde,sier Hoemsnes.

Les mer om nødnettet på:

www.nodnett.dep.no

www.tetraforum.no