Quantum rir to hester

Quantum rir to hester

Med oppkjøpet av Seagates bånddivisjon Certance kan Quantum tilby det beste båndtilbudet fra to leire.
60 millioner dollar skal Quantum betale for Certance som tidligere gikk under navnet Seagate Removable Storage Solutions. Oppkjøpet er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene siden Quantum er en dominerende leverandør på magnetbånd.

Tilgang til populære bånd

Med Certance får Quantum tilgang til LTO, Linear Tape Open, som nå leveres i 100 og 200 GB. I desember økes kapasiteten igjen til 400 GB. LTO er en felles teknologi fra Hewlett-Packard, IBM og Seagate.

Også rimeligere magnetbånd har Quantum fått fatt i med DAT/DDS (Digital Audio Tape/Digital Data Store). DAT/DDS representerer samarbeidet mellom Hewlett-Packard, Seagate og Sony.

I øyeblikket er det bare Hewlett-Packard som er aktiv på DAT. Sony og Seagate har lagt det på is. I hvilken grad Quantum vil samarbeide om videre utvikling, er usikkert.

Quantums eget tilbud er DLT (Digital Linear Tape) som nå kommer i en rekke versjoner, en rimelig serie med 40 og 80 GB og SDLT320 og SDLT600 hvor S står for Super og tallene skal deles på to for å få lagringskapasiteten, henholdsvis 160 GB og 300 GB. Quantum som en rekke andre leverandører, angir lagringskapasitet med to gangers kompresjon.

Ifølge kilder skal SDLT døpes om til DLT-S for å understreke det innarbeidete navnet. DLT har vært en suksess de seneste ti år, men i øyeblikket er det LTO som fosser frem. At Quantum skaffer seg begge teknologiene er derfor et godt sjakktrekk.

Utviklingsplaner

Selv fremhever Quantum at utviklingsplanene for DLT er mer ambisiøse enn for LTO. Når LTO på 400 GB kommer i desember er det LTO 3. Om to år kommer LTO 4 på 800 GB.

Videre er LTO 5 og LTO 6 definert. LTO 5 kommer med 1,6 TB, LTO 6 skal levere 3,2 TB. Det antas at LTO 5 kommer i 2009 og LTO 6 i 2011.

Quantums DTL-S har som mål å være to år tidligere enn LTO med tilsvarende kapasitet. DLT-S6 skal være leveringsklar i 2009 med 3,5 TB lagringskapasitet. I 2011 skal DLT-S7 leveres med 6 ) 8 TB.

Holdes fremdriftsplanene demonstrerer magnetbånd at det fortsatt er interessant for lagring. Kapasitetsutviklingen er i tilfelle betydelig raskere enn for platelagre.

Av den grunn kreves det engangsbånd, WORM, Write Once Read Many. Disse er litt annerledes enn de båndene som kan skrive mange ganger, enten fysisk eller ved bruk av elektronikk.

Engangsbånd skal sikre de dataene virksomhetene er pålagt å ta vare på, på grunn av offentlige krav. I USA må alle forholde seg til Sarbanes-Oxley.