Rå Corel-grafikk

Corel Corporation har brukt mye tid og krefter på oppkjøp av andre selskaper. Men det har da blitt tid til å utvikle egne produkter innimellom alle kjøpene.
Fjorårets oppkjøp -- selskapene Micrografx og SoftQuad -- er nå trygt innlemmet i Corel-konsernet, og det kommer til å bli spennende å se hvordan Corel vil posisjonere den nye Graphics Suite opp mot de konkurrerende Micrografx-programmene.

Egne produkter

Corel Draw Graphics Suite 11 er i hovedsak basert på Corel egenutviklede teknologi og tidligere produkter, nemlig Draw, Photo-Paint og Rave. De to første er for henholdsvis vektorbasert og pikselbasert tegning, mens sistnevnte er et verktøy for vektorbaserte animasjoner, som blant annet kan brukes til å lage animasjoner for web i Macromedias Flash-format.

Draw har fått nye verktøy for mer kreativ tegning og atskillig bedre teksthåndtering. En helt ny symbol-funksjon gir enklere gjenbruk av grafiske elementer, mens andre nye verktøy gjør det enklere å manipulere grafiske elementer, som

smudge og roughen. Forbedringene i Photo-Paint går i første rekke på tilrettelegge grafikk for web, som ved å splitte grafikken i mindre filer og for eksempel lage automatiske roll-overs.

Rave har fått ny verktøy for å styre objektenes oppførsel i animasjonen og skal også ha nye funksjoner for animasjon av tekst.

Corel Draw Graphics Suite 11 er i salg fra denne uken og cirkaprisen lyder på 529 amerikanske dollar. Corel Draw vil etter hvert også selges separat.

Ventura lever

Trofaste brukere av desktop publishingprogrammet Ventura får nå en liten belønning. Corel har varslet den første oppgraderingen på fire år.

Sammen med Pagemaker dominerte Ventura Publisher markedet på slutten av 80-tallet, men først Xerox og deretter Corel har nærmest satt programmet på vent og interessen har selvsagt avtatt sterkt.

Versjon 10 av Corel Ventura kommer i september og retter seg mot bedrifter som har behov for rimelig, men avansert trykksaksproduksjon. Nyhetene omfatter grafiske forbedringer og større kompatibilitet med omverdenen.

Med i pakken følger også XMetaL for XML-redigering, og Ventura skal ha fått gode eksportmuligheter til PDF-filer.