Radiomerking gir konsulentsug

Varehandelens planer om å radiomerke produkter (RFID) gir økt etterspørsel etter konsulenter som kan hjelpe til med implementeringen.

RFID brukes blant annet til å følge produkter i leveringskjeden fra produsent til butikk. Ved å sette på en liten radiobrikke som avleses med spesielt leseutstyr, kan både leverandør og kunde vite hvor produktene befinner seg til enhver tid.

Amerikanske Wal-Mart og europeiske butikk-kjeder som Tesco, Carrefour og Metro er alle i ferd med å innføre RFID. Mindre kjeder, som de norske matvarekjedene, ventes å følge etter når de store har gjort sine første erfaringer.

Den økende interessen for RFID er nå i ferd med å skape et nytt marked for konsulenter, skriver IDG News. Accenture og IBM var tidlige ute med å tilby konsulent-tjenester innen RFID. Nå følger HP etter.

HP lanserte mandag tre nye RFID-tjenester. "Discovery Service" er et program som skal hjelpe kundene til å etablere sin egen RFID-strategi, mens "RFID Adaptive Starter Kit" gir hjelp til å etablere pilotprosjekter som viser om RFID-strategien fungerer i praksis. Den siste tjenesten, "RFID Readiness Assessment and Roadmap Planning", er retter mot selskaper som er i ferd med å implementere RFID i bedriften.

RFID har eksistert i lukkede systemer i mange år. Nå gjør standardisering at teknologien også kan brukes i åpne systemer hvor flere selskaper er involvert. Mange av standardene er laget av EPCglobal hvor HP nå sitter i styret.

Også Sun og Microsoft har lansert større RFID-initiativ.

-- RFID har skapt interesse hos mange mennesker. Nå står våre medlemmer opp og spør om svar på hvordan utfordringene knyttet til RFID skal løses, sier David Sommer, sjef for ehandel i bransjeorganisasjonen Computing Technology Industry Association (CompTIA) til IDG News.