RAIN, ikke RAID

RAIN sørger for å sikre data på et høyere nivå ved å sikre lagringsnoder.