RAIN, ikke RAID

RAIN sørger for å sikre data på et høyere nivå ved å sikre lagringsnoder.
RAID, Redundant Array of Independent Disks, er en sikringsteknologi som sørger for at ett platelager kan bli ødelagt uten at data går tapt. RAIN, Redundant Array of Independent Nodes, sørger for å sikre data på et høyere nivå ved å sikre lagringsnoder. Nodene kan være i et rom, i en bygning, i et nærområde eller geografisk spredd.

En node er en lagringsenhet på 1U med rundt 1 TB med lagringskapasitet basert på SATA, Ethernet og en kontrollenhet som kjører administrasjonsprogramvaren. Data overføres ved hjelp av IP.