Rakettvekst for ip-telefoni i bedriftene

Rakettvekst for ip-telefoni i bedriftene

Det har vært rekordmange nye installeringer de siste månedene.

Flere tusen linjer installeres nå hver måned, opplyser Phonect, et av selskapene som har spesialisert seg på ip-telefoni for bedriftsmarkedet. Siden selskapet ble etablert i april, har de regisrert et antall nye kunder som representerer i alt 10.000 nye linjer.

- Dette er trolig bare begynnelsen, for det er mot slutten av året vi virkelig har opplevd en markant økning i pågangen, sier administrerende direktør Bjørn Isaksen.

Selskapet hans har bestilling på flere tusen linjer hver måned og Isaksen regner med at veksttakten vil skyte ytterligere fart neste år, basert på observasjoner fra tilbakemelding fra Phonects landsdekkende nettverk på 70 forhandlere.

- Dette er en naturlig konsekvens av at det nå er utviklet spesialløsninger for bedriftsmarkedet. Mange virksomheter og kanskje særlig innenfor SMB-området, har sittet på gjerdet og kviet seg for å innføre ny teknologi ettersom dette antatt har krevd nye investeringer. Nå som det er mulig å benytte det eksisterende sentralbordet og nettverket internt integrert i en fullverdig IP-løsning, oppdager mange at det er mye å spare, selv med minimale omkostninger til konvertering, sier Bjørn Isaksen.

Sparer 50 prosent

Under normale omstendigheter kan bedriftene redusere sine telefonutgifter med mellom 30-50 prosent ved innføring av ip-løsninger, hevder Phonect. Men det er vanskelig å lage nøyaktige kalkyler, siden leverandører av fasttelefoniløsninger har lansert en rekke nye rabattformer.

-Uansett er norsk næringsliv tjent med denne utviklingen. Telefonutgiftene går i gjennomsnitt ned, selv om det utvilsomt er mest å hente ved en overgang til ip-telefoni, sier Isaksen.