Raser mot nytt EU-direktiv

Raser mot nytt EU-direktiv

Europeiske ehandelsorganisasjoner frykter EUs nye forbrukerrettighetsdirektiv vil gi høyere priser og mer svindel på nett.

Europaparlamentet foreslo i mars i år en rekke forandringer i EU-kommisjonens utspill til EUs forbrukerrettighetsdirektiv. Målet er å gi forbrukere bedre beskyttelse i netthandel over landegrensene.

Flere reagerer kraftig på forslagene, som de mener skaper urimelige betingelser for netthandelen i Europa.

Blant annet gikk ti europeiske ehandelsorganisasjoner på Global E-commerce Summit i Barcelona i slutten av mai sammen om å kreve en mer balansert tilgang i direktivet.

Kritisk til tilbakebetaling

I sin uttalelse kritiserer bransjen forslaget om tvungen betaling for returporto når kunden angrer sitt kjøp, forslaget om tilbakebetaling av kjøpesummen før varen er mottatt når kunden bruker angreretten, og forslaget om at ehandelsvirksomheter i EU skal kunne handle med alle EU-borgere uavhengig av medlemsland.

En av organisasjonene som skrev under på uttalelsen er danske Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH).

Annette Falberg i FDIH hevder forslaget om at kunder som handler i nettbutikker skal få betalingen i retur før nettbutikken har fått varen i retur vil føre til en merkbar prisstigning fordi nettbutikkene må dekke inn den økte omkostningen.

- Vi er enige om at forbrukerbeskyttelsesreglene for ehandel i EU bør harmoniseres. Men forslagene i artikkel 16, 17 og 22a skader både forbrukere og virksomheter, sier Annette Falberg.

- Konsekvensen er kraftig økte utgifter, tilsvarende rundt 10 milliarder euro, som vil skade virksomhetenes kostnader og prisene til forbrukerne, øke risikoen for svindel. Det er også overtredelse av grunnleggende rettsprinsipper i EU, ettersom man fritar virksomhetene retten til å selv inngå avtaler, sier Falberg i pressemeldingen.

"Invitasjon til kriminelle"

Det er ifølge danske FDIH en "åpen invitasjon til kriminelle" og andre og som bestiller varer de ikke har planer om å betale for.

FDIH viser til to undersøkelser rundt svindel som organisasjonen har gjort i løpet av 2011. Syv av ti nettbutikker opplever svindelforsøk hver måned, og hver tredje mener at andelen svindel har økt fra 2009 til 2010.

- Implementeres forslaget om at kunden skal ha sin betaling i retur før butikken har mottatt sin vare i retur tør vi ikke spå hva svindelen vil øke til. Den britiske ehandelsorganisasjonen har beregnet at det vil tilsvare 4 prosent av omsetningen, noe som for 2011 gir 1,8 milliarder danske kroner i økte omkostninger for danske nettbutikker. Det vil bety dødsstøtet for mange, sier Falborg.

EU's forbrukerdirektiv tar også sikte på å styrke forbrukernes rettigheter ved retur av varer, men dette er ifølge FDIH et område som fungerer fint i dag. De viser til at mer enn halvparten av butikkene har returrater på mellom én og fem prosent.

- Nesten alle nettbutikker fastholder at forbrukerne selv skal betale returporto, og det skaper tydeligvis ikke kundene problemer å bruke sin angrerett i netthandelen, heter det i pressemeldingen.

- Viktigere med god løsning

Ifølge Berlingske Business skal representanter for de fleste europeiske land til tross for protestene ha sagt ja til direktivforslaget på et lukket møte Brüssels i går. Bare Spania og Østerrike stilte seg avventende til endringene.

Den norske bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen ønsker i likhet med FDIH en tilpasning av nasjonale forbrukerkjøpslover i forhold til det europeiske lovverk, men har så langt ikke tatt stilling til stridspunktene i kommisjonens konkrete endringsforslag.

- Norske forbrukere har den beste forbrukerkjøpsloven i Europa. Den omfatter alt nettsalg fra norske aktører, men dessverre ikke for utenlandske aktører, sier Erik Andersen, informasjonsdirektør i Elektronikkbransjen.

Han peker blant annet på at mange norske bedrifter i dag løser returspørsmål gjennom kombinasjonen av fysisk butikk og nettsalg.

- Men andelen nettsalg av forbrukerelektronikk, som omfatter alt fra hvitevarer, pc-er, mobiltelefoner og lyd og bilde, øker. Det utgjør i dag 25 prosent av totalomsetningen, tilsvarende et beløp på mellom syv og åtte milliarder kroner. Andelen har økt fra 20 prosent på bare to til tre år, så det blir viktigere og viktigere å finne en god løsning.