Rask 3G-adopsjon i Sverige

Rask 3G-adopsjon i Sverige

85 prosent av alle svenske bedrifter vil benytte 3G-tjenester innen tre år. Allerede om et år vil antallet være opp i 30 prosent.
Ifølge en undersøkelse utført av TeliaSonera - som neppe kan sies å være helt objektiv - vil svenske bedrifter raskt ta i bruk ulike tjenester basert på tredje generasjons mobiltelefoni - altså umts.

Nesten en tredjedel av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de allerede om et år vil ha tatt i bruk slike tjenester. Hele 85 prosent tror de er på banen i løpet av tre år.

Først og fremst er det tilgang til e-post og internett når medarbeiderne ikke er på kontoret som frister. Dette er mulig også i dag, men den lave overføringshastigheten i dagens mobilnett gjør disse tjenestene lite attraktive.

Omlag halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at det ansatte arbeider mer enn to timer hver dag utenfor kontoret.

3G-studien ble, på oppdrag fra Teliasonera, gjennomført i januar av Netsurvey. 306 bedrifter i hele Sverige var med.