Raskere bonus med Lenovo

Raskere bonus med Lenovo

Et enklere og raskere bonussystem for partnerne er noe av det som skal få Lenovo til å vokse.

Lenovo har lagt om den nordiske organisasjonene etter at finanskrisen, men den norske avdelingen har ifølge norgessjefen Ole Anton Skipperud gjort det så bra at de ikke ble berørt av de globale omstruktureringene som Lenovo foretok tidligere i år.

Lenovo er helt klar på at de holder fast med en sterk kanalorientering. Nå skal de som er i kanalen oppleve raskere gevinst av relasjonen til Lenovo. Og det er like viktig å gjøre det lukrativt å øke Lenovo-aktiviteten hos egne partnere som å skaffe nye.

- Vi åpner opp produktlinjene slik at alle salg skal telle med i bonusberegninger. Skillet mellom produkter til store virksomheter og andre virksomheter fjernes slik at kravet til lagerhold blir mindre, forteller Erik Søe-Pedersen, kanaldirektør i Norden for Lenovo.

Bedre tilgjengelighet

Kundene skal merke endringen i form av bedre tilgjengelighet av enheter, med samme produktutvalg som før. Dette bør åpne for mer salg.

- Tiden fra salgsmål er oppnådd til bonus utbetales skal gå ned slik at gevinsten ved å være partner med Lenovo skal bli mer synlig for kanalen. Dette skal gjelde både for distributørene og forhandlerne, understreker Søe-Pedersen.

Informasjonen underveis i opptjeningsperioden skal bli bedre med nye informasjonssystemer. Her kan salgsmål og bonusopptjening følges hele tiden. Håpet er også at raskere bonusutbetaling skal bli en spore til å øke salgsaktiviteten når den blir utbetalt.

SMB-markedet tar seg opp

Framover ser Lenovo flere lyspunkter etter finanskrisen. De største virksomhetene er fortsatt forsiktige, men i smb-markedet er aktiviteten i ferd med å ta seg opp. Her vil Windows 7-lanseringen neste måned også bidra til vekst. Etter hvert vil Windows 7 også gi økt aktivitet hos de største virksomhetene.

- Vi ser også en spennende utvikling i skiktet mellom mini-pc-er med større skjerm enn 12 tommer, og små, fullverdige pc-er. Vi ser for oss at mini-pc-ene vil få spesialtillegg, som versjoner med ekstra godt grafikkort, eller 3G-mobilnett. Fullverdige, små pc-er vil være aktuelle for kunder som ikke får ønsket effekt ut av mini-pc-er, forteller Søe-Pedersen.