Raskere video med nytt nett

Raskere video med nytt nett

Telenor kan spare store summer på å bygge ut EDGE i stedet for UMTS utenfor byene. Men EDGE blir ikke Telenor vil ikke oppgradere GSM-nettet som en erstatning for UMTS.
På en pressekonfonferanse i juni fortalte Morten Karlsen Sørby, konserndirektør og sjef for Telenor Norge, at teleselskapet i høst vil lansere EDGE (også kalt 2,5G) som et tillegg til den pågående UMTS-utbyggingen (3G).

-- Kundene er ikke opptatt av teknologi - de vil ha tjenester, sa Morten Karlsen Sørby i forbindelse med offentliggjøringen av EDGE-satsingen.

På spørsmål fra Computerworld om hvilke tjenester vi kan vente oss på EDGE, som vi ikke fikk på GPRS, svarer Karlsen Sørby:

-- De tjenestene som i dag eksisterer vil gå raskere, og brukerne vil oppleve store fordeler.

Esben Tuman Johnsen som er informasjonssjef i Telenor Norge sier også at tjenestene vil være de samme, i utgangspunktet.

-- Før fikk man en værmelding som sms, så på mms. På EDGE vil det i og for seg være den samme tjenesten, bare litt mer avansert. Det viktige er hastigheten. Det vil gjøre det enklere å jobbe på farten. Og med dette gir vi en beskjed til innholdsbransjen at teknologien kommer og de kan tilpasse sitt innhold til høyere hastighet. Dette gjelder innholdsleverandører både til forbruker- og bedriftsmarkedet.

Som et eksempel på en typisk EDGE-tjeneste til forbrukere nevner Tuman Johnsen videosnutter og han legger til:

-- Dette er ingen revolusjon, men en videreutvikling, slik det også er på umts.

EDGE istedet for UMTS?

EDGE-teknologien bygger på det eksisterende GSM-nettet, gjennom oppgraderinger. Dermed blir det langt billigere å bygge ut enn umts-nettet. Dette gjelder spesielt i mer grisgrendte strøk.

Men Tuman Johnsen og Telenor avviser at dette er et sparingstiltak for å slippe å bygge ut dyr umts.

-- Vi bygger EDGE der vi ikke bygger UMTS. Vi følger kravene som ligger i umts-konsesjonen. Den sier at vi skal dekke 1,5 millioner mennesker til høsten og vi dekker 1,7 millioner. Vi forholder oss til konsesjonskravene, så kommer Edge i tillegg, sier Tuman Johnsen.

Dette er svært interessant. Flere vi har snakket med i SSTelenor benekter at EDGE vil kunne komme som et alternativ til umts-utbyggingen. Dette til tross for at Samferdselsdepartementet i sine konsesjonkrav åpner for en slik mulighet.

Og både NetCom og Telenor vil kunne spare titalls millioner kroner. Spesielt kan NetCom, som er kommet kortest, dra nytte av dette.

"Departementet vil etter en konkret vurdering kunne tillate at dekningsvilkårene i konsesjonene som tidligere er tildelt oppfylles gjennom roaming i nett basert på andre teknologier enn UMTS (W-CDMA) dersom disse kan håndtere tjenester med de kapasitetskrav som følger av konsesjonsvilkårene og dersom slike løsninger ikke resulterer i vesentlige ulemper for abonnentene i det aktuelle området." heter det i et utdrag fra umts-konsejonen.

- Et alternativ

Eva Hildrum som er ekspedisjonsjef i Samferdselsdepartementet er ikke like unnvikende i svarene som Telenor. Hun åpner for at EDGE kan være et alternativ.

-- Vi har en dialog med Telenor og NetCom vedrørende umts. Som dere vet har Post- og teletilsynet lagt frem en rapport hvor de anbefaler at NetCom bøtlegges for manglende utbygging og Telenor bøtlegges for manglende lansering. I denne settingen er det naturlig å diskutere hvordan EDGE kan bidra. Teknologien gir ikke fullt ut samme hastighet som umts, men vi har anledning til også å ta andre kriterier med i vurderingen, som at utbyggingen kan gå fortere med EDGE og gi kundene et tilstrekkelig tilbud, sier hun.

Eva Hildrum sier at Samferdselsdepartementet i løpet av noen uker vil kunne komme til en konklusjon om hva som kan betraktes som tilstrekkelig i forhold til EDGE- og umtsutbyggingen.