Raskt, portabelt bredbånd på hytta

Raskt, portabelt bredbånd på hytta

TEST: 3G-nettet fra Nordisk Mobiltelefon er raskere enn UMTS og fungerer glimrende selv langt til skogs. Vi er en av 200 testpiloter som surfer på 900 kbps.

Er du bosatt utenfor Telenors oppgraderte infrastruktur, uten tilgang til verken ADSL eller UMTS? Nordisk Mobiltelefon er straks klar med det som kan bli redningen for alle fastboende eller hytteeiere som ønsker seg en kjapp internettlinje eller mulighet raskere mobil datakommunikasjon.

 

USB-modem og en ekstern antenne fra Nordisk Mobiltelefon gir deg en reel nedlastingshastighet på 900 kbps.

 

Nordisk Mobiltelefon skal lansere sine første datatjenester i Norge løpet av desember. Senere kommer også mobiltelefoni. I disse dager testes nettet ut av et utvalg pilotkunder. Computerworld.no er med på prosjektet.

 

For dataoverføring er 3G-nettet til Nordisk Mobiltelefon et langt raskere alternativ til UMTS via Netcom eller Telenor. Sannsynligvis vil det heller ikke koste mer i bruk. Når det gjelder dekning er den allerede langt bedre enn UMTS-nettet utenfor byer og tettsteder. Dekningen tilsvarer nemlig det gamle NMT-nettet som Nordisk Mobioltelefon kjøpte lisensene til (derav firmanavnet) da dette ble lagt ned for ei tid tilbake. Og dette nettet vil garantert virker selv om du bor langt til skogs. 

 

Raskere enn UMTS

 

Nordisk Mobiltelefon benytter en teknologi kalt CDMA2000. Dette er en 3G-variant av CDMA, som støtter dataoverføringshastigheter fra 144 kbps til 2 Mbps. (nedlasting) og ca 100 kbps ved opplasting. Teknologien er tilpasset bruk i frekvensbåndet på 450 MHz som tidligere ble brukt for NMT450.

 

CDMA står for Code Division Multiple Access og benytter såkalt «spread-spectrum»-teknologi, i motsetning til GSM som benytter TDMA (Time Division Multiple Access).

 

I en TDMA-løsning tildeles hver enkelt bruker én bestemt frekvens, og så deles denne frekvensen mellom flere brukere ved å tildele tidsluker til hver bruker. I CDMA benyttes hele det tilgjengelige frekvensområdet for hver kanal. Senderen koder signalet på en spesiell måte, og mottakeren vet hvilken kode som er nødvendig for å dekode signalet. Hver «kode» tilsvarer én kommunikasjonskanal.

 

WCDMA (Wideband CDMA), som benyttes i UMTS-nett støtter hastigheter på inntil 384 kbps via et 5 Mhz frekvensbånd, mot 200 kHz for vanlig CDMA.

 

Fordelen Nordisk Mobiltelefon oppnår med å sende på lavere frekvens er at man oppnår en høyere dekning fra færre basestasjoner. Hittil skal det være oppført 50 slike basestasjoner i Norge.

 

Ulempen er at kapasiteten på samtidige oppkoblede brukere er betydelig lavere. Dermed har det ingen hensikt for Nordisk Mobiltelefon og ta opp konkurransen med UMTS i byer og tettbygde strøk.

 

Praktisk bruk

 

Vi fikk tilsendt et lite USB-modem og en ekstern antenne for innendørs montering. Modemet er på størrelse med en vanlig iPod og kobles til PCen via USB-kabel. Løsningen er meget enkel å installere, og har man installert et modem før bør man normalt være oppe og kjøre etter en ca. 15 minutter.

 

Foreløpig har ikke modemet støtte for annet en  Windows XP eller Windows 2000.

 

Opplevd hastighet avhenger selvsagt av dekningsforholdene hvor du bor, men i vårt tilfelle har vi i praksis ligget på 800 Kbps nedstrøms og i overkant av 100 kbps oppstrøms ved bruk av den medfølgende antennen innendørs. Flyttet vi antennen til en mer optimal plassering oppe på hustaket havnet vi ut med en nedlastingshastighet på nærmere 900 kbps. Det er mulig å anskaffe en større antenne som kan øke hastigheten ytterligere. I teorien lover leverandøren en maksimal hastighet på 2,4 Mbps. når nettet er ferdig utbygd. 

 

Selv om tjenesten ennå ikke er ferdig utbygd, oppleves nettet som stabilt. Hastigheten varierer nevneverdig lite og vi har vært oppkoblet kontinuerlig over flere døgn uten å miste kontakten.

 

Ta med deg bredbåndet

 

Det er feil å kalle denne løsningen mobil, men den er såpass fleksibel at fint kan pakke med deg utstyret når du reiser på hytta eller ett annet sted. Er det ikke tilgang på elektrisitet kan modemet hente strøm fra PCen via USB-kabelen, men vær klar over at du da vil tape signalkvalitet. Vi tok for moro skyld med oss løsningen på toget, og det fungerte merkverdig bra. Uten ekstern antenne opplevde vi hastigheter på rundt 500 Kbps., selv når toget var i fart. Ulempen var at vi gjerne falt ut av nettet av og til, spesielt når vi passerte gjennom tunneler.

 

Beveger man seg i fart vil det dermed være mer hensiktsmessig å være oppkoblet mot et UMTS-nett ettersom dette kan veksler over til EDGE eller GPRS når 3G-dekningen opphører. 

 

Konklusjon

 

Prismessig sier Nordisk Mobiltelefon at de ønsker å være konkurransedyktig med ADSL på datatrafikk. Dette betyr at brukerne skal betale en fastpris per måned. Hvor mye er enda ikke kjent. Det er imidlertid viktig å huske på at nettet ikke vil kunne konkurrerende med ADSL eller annen kablet infrastruktur når det gjelder hastighet. Nordisk Mobiltelefon vil imidlertid kunne levere nettilgang over hele landet, og ikke bare i befolkede områder.

 

Leverandøren oppgir i betingelsene for testperioden at de forbeholder seg retten til å begrense nedlastingen til 2 GB i måneden. Om dette vil bli en realitet etter lanseringen vet vi ikke.

 

Vi må si oss meget fornøyd med tjenesten så langt. Hva som skjer med kapasiteten når kundene slippes løs i nettet vet vi selvfølgelig ikke. Og vi kjenner heller ikke prisen. For mange i målgruppen vil det imidlertid ikke være spesielt mange alternativer å velge mellom.

 

Fr det finnes allerede ett alternativ til for deg som ikke kan få ADSL eller lignende fastlinjer. Selskapet Sat24 kan levere en «bredbåndslinje» på 512 eller 768 kbps nedstrøms via satellitt. Eneste du trenger er en vanlig parabolantenne. Dette er imidlertid ingen optimal løsning siden returkanalen her er avhengig av at brukeren samtidig er oppkoblet via ISDN eller GPRS for å sende fra seg datasignaler.

 

Du kan finne mer informasjon om se dekningskart hos Nordisk Mobiltelefon.

 

Nasjonal satsing i Finland

 

I Finland har myndighetene bestemt at et tilsvarende mobilt bredbåndsnett skal dekke 99,9 prosent av befolkningen. Finnene benytter radiofrekvenser fra det nedlagte NMT-nettet, og den finske regjeringen mener at det trengs kun cirka 500 basestasjoner.

 

Totalkostnaden er beregnet til flere hundre millioner kroner. Leverandøren Digita starter utbyggingen i 2006, nettet kan komme i drift  i 2007 og det skal være helt utbygd i 2009.