Razzia hos Telenor

Razzia hos Telenor

I dag morges dukket konkurransemyndighetene opp på døren til Telenors hovedkontor på Fornebu.

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Konkurransetilsynet har i dag iverksatt en undersøkelse i Telenor Norges og Telenor ASAs lokaler på Fornebu. Undersøkelsen gjelder mulig misbruk av dominerende stilling og/eller mulig konkurransebegrensende samarbeid i mobilmarkedet.

"Undersøkelsene gjennomføres med bakgrunn i Artiklene 53 og 54 i EØS-Avtalen, og gjelder mobile telekommunikasjonstjenester som tilbys på grossist og sluttbrukernivå i Norge, herunder tale, sms, mms og data, samt mobiltjenester solgt i pakker som inkluderer andre produkter/tjenester", skriver Telenor i en pressemelding.

"Telenor vil samarbeide med myndighetene i forbindelse med gjennomføring av kontrollen slik at den gjennomføres på en mest mulig effektiv måte. Telenor har ut over dette ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt". heter det videre i meldingen.

Svenskeide Tele2 sendte i dag også ut en pressemelding.

"Tele2 oppfatter dagens bevissikring i Telenor og den videre prosess som et forhold mellom Telenor og norske og europeiske konkurransemyndigheter. Hva konkurransemyndighetene konkluderer med, vil imidlertid være av interesse for alle aktører i mobilmarkedet, gitt den dominerende posisjon Telenor har i grossist- og sluttbrukermarkedet", skriver selskapet.

Computerworld har forsøkt å få tak i Arild Hustad som er administrerende airektør i Tele2s norske virksomhet, uten å lykkes. Selskapet skriver imidlertid at de ikke har ytterligere kommentarer enn den kortfattede meldingen.

Bevissikring

Ifølge en melding fra Konkurransetilsynet er bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om brudd på konkurranseloven. Saken gjelder Telenors virksomhet i mobilmarkedet i Norge.

"En bevissikring er en uanmeldt kontroll som kan gjennomføres ved mistanke om brudd på konkurranseloven. Bevissikring kan foretas uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll, men må først være godkjent av tingretten. Denne kontrollen er godkjent av tingretten og tilsynet kan beslaglegge relevant materiale", skriver tilsynet.

"Det at Konkurransetilsynet gjennomfører en bevissikring, innebærer ikke at de involverte selskapene er skyldige i lovbrudd, og sier ikke noe om det endelige utfallet av saken. Etter at kontrollen er gjennomført, starter arbeidet med å analysere eventuelle funn. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid dette vil ta", heter det videre i meldingen.