Realfagsfelle for nye studenter

Realfagsfelle for nye studenter

Myndighetene har skjerpet kravene til realfagskompetanse for en rekke høyere utdanningstyper. Få er klar over dette, mener de på Norges Informasjonsteknologiske Høyskole (NITH).
I en pressemelding advarer skolen mot en felle mange elever i den videregående skole kan være ferd med å gå i.

Med virkning fra og med opptaksåret 2005 har myndighetene fastsatt ekstra krav til realfaglig fordypning (matematikk, fysikk og kjemi) for opptak til flere helsefag, jordbruks-, husdyr-, og fiskerifag, informatikk, realfag, natur- og miljøfag samt fireårig økonomisk-administrativ utdanning.

Kun et fåtall av elevene som går ut fra videregående skole har slik fordypning, skriver NITH. Det er derfor viktig at de som har planlagt å søke opptak til slike studier høsten 2005 gjør seg kjent med de nye opptakskravene.

Det må handles raskt

De som vurderer å søke opptak til studier som kan tenkes å ha fått nye opptakskrav, bør snarest ta kontakt med den utdanningsinstitusjonen de har planlagt å søke opptak ved for å få klarlagt hvilke opptakskrav som gjelder.

For dem som bestemmer seg raskt, vil det være mulig å ta intensive halvårskurs i de fagene man mangler, slik at man er kvalifisert til opptak til studier høsten 2005. Det er verd å merke seg at fristen for å melde seg opp til privatisteksamen er 15. januar 2005, så her er det helt nødvendig å handle raskt, poengterer NITH.

Noen høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr også forberedende kurs i realfag. Ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) vil flere av studieprogrammene kreve matematikkfordypning i 2MX fra høsten 2005. NITH tilbyr derfor et halvårlig 2MX matematikkurs våren 2005 ved høgskolens studiesteder i Oslo, Bergen og Stavanger.