Reduserer behandlingstid med edi

Over en ukes salgsbehandling er redusert til tre dager. Det er fasiten etter at de fire største skadeforsikringselskapene i Norge innførte et edi-basert system for å løse regress-spørsmål.
Regress oppstår når et forsikringselskap fremmer et krav ovenfor et annet forsikringselskap. Det skjer ofte. Sparebank 1 Skadeforsikring fremmer mellom 50.000 til 75.000 slike krav i året. I de fleste tilfellene handler det om oppjør etter biluhell, hvor sjåførene er forsikret i forskjellige selskap.

Tidligere kunne en enkel regress-sak ta over en uke å behandle. Skademeldingen kom inn til forsikringsselskapet som måtte korrespondere med den andre partens selskap for å avgjøre skyldspørsmålet. I saker med tvil kunne det drøye lenge for pengene ble utbetalt til forsikringstageren.

I dag går prosessen betydelig raskere. Med en løsning levert av norske Edisys sendes nå all dokumentasjon elektronisk på en edi-plattform (Electronic Data Interchange) og mates rett inn i forsikringsselskapets fagsystem.

-- Vi regner nå med at en gjennomsnittlig saksgang tar tre dager. Det representerer en betydlig besparelse for Sparebank 1. Vi regner med en "payback" på investeringen på åtte til ni måneder, sier prosjektleder Kris Tallaksen i Sparebank 1.

Fellesprosjekt

Prosjektet ble startet i 1998. Da gikk If, Vesta, Gjensidige, og den gang Vår Bank og Forsikring, sammen for å effektivisere den lange og dyre behandlingen av regress-krav.

If, Gjensidige og Vesta tok tidlige løsningen i bruk. Vår Bank og Forsikring ble i mellomtiden kjøpt av Sparebank 1 og utsatte derfor implmenteringrn. 1 april i år var imidlertid også Sparebank 1 oppe å gå. Til sammen representerer disse fire selskapene rundt 95 prosent av skadeforsikringsmarkedet i Norge.

-- Dette var et fellesprosjekt mellom alle de store forsikingsselskapene i Norge. Vi bestemte format og krav til løsningen, som Edisys leverte. Vi kom sent med fordi vi etter oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring måtte reevaluere fagsystemene, sier Tallaksen, som er glad for at selskapet ventet med implementeringen. Et nytt og moderne fagsystem gjør det mulig å koble regresskravet mot betalingsystemet slik at betalingen kan gå automatisk med efaktura. Dermed får Sparebank mer ut av løsningen enn hvis man hadde valgt å integrere edisys-løsningen med det gamle systemet.

Edi holder stand

Edi er en gammel standard for elektronisk overføring av informasjon som ble utviklet før internett ble en komersiell kanal. I dag er andre standarder i ferd med å ta over hegemoniet. Spesielt xml (Extensible Markup Language) blir ofte valgt når data skal flyttes med internett som kanal.

Administerende direktør Frode Alm Eriksen i Edisys mener likevel at edi har mye som taler til standardens fordel. Ikke minst at den er utprøvd. Det gir klare fordeler når fire forskjellige parter skal bli enige om oppbyggingen av en felles plattform.

-- Vi kunne brukt xml, men Edifact krever mindre og har en standardisert struktur. Det enkler utviklingsarbeidet. Det er ikke sikkert vi ville valgt xml hvis vi skulle laget løsningen i dag, sier Eriksen.

I tillegg mener Eriksen edi gir gode muligheter til å bygge sten for sten. Løsningen slik den er i dag kan utvides med mer funksjonalitet, som ikke går på bekostning av arbeidet som allerede er gjort.

-- Vi snakker om å hefte ved mer funskjonalitet. Blant annet er det aktuelt å se på hvordan vi i forsikringselskapene organiserer oppgjøret oss i mellom, sier Tallaksen.

Med en meldingsflyt på 2.000 i uken, er det mye penger som flyttes. Ved å ta hensyn til, ikke bare hvert regresskrav isololert, men alle krav som ligger i systemet, kan forsikringselskapene avregne de totale kravene mot hverandre, for eksempel en gang i uken. Det vil bety sparte kostander i form av betydelige færre transaksjoner, slår Tallaksen fast.