Reduserer ventetiden for pasientene

Reduserer ventetiden for pasientene

Tidligere måtte sykepleierne ringe til sentralen når de trengte portører. Nå meldes behovene inn via pc-er. Det sparer mye tid.
Portørene har en viktig funksjon på alle sykehus. Det er de som sørger for at innlagte pasienter kommer til røntgen og andre undersøkelser når de skal, og som ruller pasientene fra den ene avdelingen til den andre der er behov for det.

Uten en effektiv portørtjeneste er det vanskelig å drive et effektivt sykehus. Etter at det nye Rikshospitalet i Oslo innførte norskutviklede Portørcom fra Ascom Tateco er utnyttelsen av ressursene blitt 25 - 30 prosent bedre.

300 oppdrag om dagen

-- Jeg har jobbet som portør i 18 år. Etter at vi innførte løsningen fra Ascom Tateco har effektiviteten gått i været, sier oppdragskoordinator Per Larsen ved Rikshospitalet.

Tidligere fikk Larsen telefon fra den aktuelle avdelingen hver gang en pasient skulle flyttes. Med 300 oppdrag å formidle hver dag fikk sykepleierne som ringte ofte opptattsignal og måtte ringe på nytt. Det førte til unødvendig ventetid for pasienter og leger.

Nå kan de største avdelingene legge sine behov rett inn i Ascoms norskutviklede portør-applikasjon, enten når behovet melder seg eller som bestilling fram i tid. Systemet holder orden på hvor portørene befinner seg og sender ut oppdraget til den nærmeste ledige.

Avdelinger som i mindre grad bruker portører, ringer fortsatt inn. Også da gir sentralens bedrede oversikt effektiviseringsgevinst.

Hver portør har to-veis personsøker og sender melding tilbake når oppdraget er akseptert. Får ikke sentralen svar i løpet av noen sekunder, får en annen portør oppdraget.

Alt riktig

Rikshospitalet har valgt å la en koordinator bestemme hvem som får hvilken jobb. Men det er ingenting i veien for at alt skjer automatisk. Dette gjøres blant annet på Bærum sykehus og Sentralsykehuset i Rogaland.

-- For store organisasjoner er det lønnsømt å ha en person som fordeler oppdragene. Det er viktig at løsningen tilpasses hvert sykehus, sier Larsen.

På et sykehus kan beskjeder som gis gjelde liv og død. Det betyr at man må være hundre prosent sikker på at alle meldinger kommer fram. En av utfordringene er å få lagt inn riktig informasjon i systemet. Blant annet må portøren vite om transporten skal skje i seng eller rullestol.

-- Før dobbeltsjekket jeg på telefonen. Nå må alt være riktig med en gang.

En annen problemstilling er at portørene kan bli værende i de samme korridorene hele dagen fordi systemet "ser" at de er i nærheten. Egne rutiner sørger at samme portør ikke får samme type oppdrag flere ganger etter hverandre.

Nok informasjon

Anders Halvorsen arbeider som portør på Rikshospitalet. Også han er fornøyd med løsningen Rikshospitalet har valgt.

-- Jeg får all informasjonen jeg trenger på personsøkeren og kan gi svar tilbake med en gang, sier han.