- Regjeringen sløser med mobilmilliard

- Regjeringen sløser med mobilmilliard

Matthias Peter, administrerende direktør i Nordisk Mobiltelefon, raser mot regjeringens mobilsatsing i distriktene.

Regjeringen og Åslaug Haga gjør ikke klokt i å love bort en milliard kroner av skattebetalernes penger til mobilutbygging, mener Matthias Peter, administrerende direktør i Nordisk Mobiltelefon.

- Dette tallet er basert på Telenors beregninger, men det finnes faktisk andre teknologier som kan gi den ønskede infrastrukturen for et mye mindre beløp. Hvorfor skal staten subsidiere en mobilteknologi som er svært dyr sett i forhold til den alternative infrastrukturen som er tilgjengelig på markedet, sier han i en pressemelding.

Han mener Regjeringen bør være varsom med å love utstrakt støtte til mobilutbygging i en fase der tre nye aktører er kommet på markedet med egen infrastruktur.

En av disse nettoperatørene er Nordisk Mobiltelefon, som markedsfører mobilt bredbånd under merkenavnet Ice. Med 3G-teknologien CDMA anvendt på det gamle lavfrekvensnettet NMT, oppnår Ice-nettet langt bredere dekning enn dagens høyfrekvens mobilnett. Ice er i en intensiv utbygginsfase og dekker per i dag over 80 prosent av landet. Til nyttår lanserer selskapet mobiltelefoni, som vil ha samme dekningsomfang som mobilt bredbånd.

Lang tid

- I løpet av den syvårsperioden Åslaug Haga snakker om vil Ice allerede ha 100 prosent dekning for både bredbånd og mobiltelefon – og det på et kommersielt forsvarlig grunnlag, sier Peter.

Med dagens utbyggingstakt vil Ice-nettet dekke nesten hele landet innen utgangen av 2007. Matthias Peter regner imidlertid med at det vil ta to til tre år å oppnå et komplett dekningsomfang.

- Syv år er enormt lang tid, for ikke å snakke om hvor mye penger dette handler om i form av subsidier til teknologier som i seg selv ikke er lønnsomme i grisgrendte strøk, sier han.

Peter oppfordrer Regjeringen til å ta kontakt med de ulike mobiloperatørene for å skaffe et godt bilde av hvilke utbyggingsmuligheter som ligger der i dag, for dermed å unngå å sløse bort penger på de minst lønnsomme teknologiene.

- Vi i Nordisk Mobiltelefon har ikke registrert å ha mottatt noen slike henvendelser verken fra Regjeringen eller Senterpartiet, men vi inviterer gjerne til dialog om hvordan Norge kan oppnå 100 prosent mobildekning i løpet av kortest mulig tid – og til en billigst mulig penge.

LES OGSÅ: Gir én milliard til mobildekning