Regnesentralen må permittere

Problemene ved Norsk Regnesentral er ikke over. Denne uken er det sendt ut permitteringsvarsler for ytterligere 5 årsverk.
Ikt-staben på Norsk Regnesentral (NR) er redusert med en fjerdedel i løpet av året, og denne uken er ytterligere 5 permitterinsgvarsler sendt ut. Bortfall av FUNN-ordningen har fått dramatiske konsekvenser for forskningsinstitusjonen.

-- Norsk Regnesentral (NR) hadde i begynnelsen av året cirka 45 forskerårsverk innen ikt, nå er vi cirka 33 igjen, forteller administrerende direktør ved NR, Lars Holden.

Holden poengterer at de fleste har sluttet ved eget initiativ og på vanlige betingelser.

-- Noen har blitt tilbudt og valgt å ta sluttpakker. Det har ikke vært noen oppsigelser, påpeker Holden.

Denne uken har Norsk Regnesentral sendt ut ytterligere permitteringsvarsler.

-- Oppdragsmengden er mindre enn kapasiteten. Vi har derfor sendt ut permitteringsvarsel på cirka 5 årsverk innen ikt-området. De ansatte vil bli tatt inn igjen så snart oppdragsmengden tar seg opp.

Holden forteller at IKT-området nå har et jevnt tilsig av nye kontrakter innen mange forskjellige områder, men ikke nok til å fylle 33 årsverk. Han opplyser at NR opplever interresse for sine fagområder; workflow, inntrengningsovervåking, streaming og open source. Særlig innen statistikkområdet de har bra tilgang på prosjekter og en jevn vekst av aktivitet.

NR er glade for at Skattefunn-ordningen endelig er på plass. Holden er sikker på at det vil lette tilgangen på nye prosjekter.

-- Skattefunn-ordningen er imidlertid ikke like gunstig som Funn-ordningen var. Det er ikke samme insentiv til å bruke instituttene. Om midlene bare brukes internt har vi noen tilfeller sett at Skattefunn-ordningen ikke gir et løft til å starte nye prosjekter, sier Holden.