Best som konsern

Best som konsern

UNIT4 Agresso fikk et bedre driftsresultat sett som konsern enn i Norge.

Selskapet som konsern fikk en omsetning på 421,7 millioner euro i 2010. Det er en økning på 11,1 prosent sammenliknet med 2009.

Stabilt resultat

I Norge derimot ble omsetningen på 277,9 millioner kroner, en økning på en prosent fra 2009.

Samme trend sees i forhold til driftsresultatet. På konsernnivå økte resultat før skatt med 14,6 prosent til 86,1 millioner euro. I Norge ble økningen på 3,8 prosent.

Nye avtaler

Ifølge Country Manager helge Strypet brukte de fjoråret til å konsolidere og legge grunnlaget for videre vekst i 2011.

- Det er riktig at omsetningsøkningen i 2010 var lavere enn for konsernet som helhet. Etter 8 år med relativt frisk omsetningsøkning ble 2010 et konsolideringsår her hjemme.Når det gjelder lønnsomhet og marginer er vi likevel blant de beste i klassen, også i 2010, mener han.

Kontrakt

Nylig inngikk de kontrakter Oslo kommune og Mesta.

– Oslo kommune er en avtale vi har sikret sammen med vår partner ErgoGroup. Denne, sammen med kontrakten med Mesta, gjør at vi har fått en pangstart på 2011, sier Helge Strypet, administrerende direktør i UNIT4 Agresso i en pressemelding.

Avtalen med Oslo kommune har en samlet verdi på rundt 40 millioner kroner, fordelt over sju år.