Blom brenner penger

Blom brenner penger

Elendig drift og særskilte nedskrivninger tapper kartselskapet Blom for penger. Første kvartal ble elendig.

Kartselskapet Blom har i dag lagt frem regnskapstall for første kvartal. Disse viser driftsinntekter på 93,58 millioner kroner i perioden, ned fra 122,29 millioner kroner på samme tidspunkt året før.

Selskapets ordinære driftsresultat viser at selskapet fortsetter å tape penger på driften. I første kvartal 2011 ga driften et underskudd på 32,6 millioner kroner, mot et tap på 27,7 millioner kroner på samme tid i fjor.

Bunnlinjen viser dermed også en negativ utvikling fra fjoråret. Årets nettoresultat ga et underskudd på 44,88 millioner kroner i perioden, mot fjorårets underskudd på 39,24 millioner kroner.

Som følge av den elendige utviklingen, tapte selskapet store deler av sin opparbeidede egenkapital i løpet av 2010. På bakgrunn av svake driftsresultater og særskilte nedskrivninger fattet selskapets generalforsamling tidligere i år å hente inn drøye 60 millioner kroner i frisk kapital gjennom en fortrinnsrettet emisjon av nye aksjer.

Les om: