- Bruker mer på drift enn på innovasjon

- Bruker mer på drift enn på innovasjon

En ny SAP-undersøkelse avslører at europeiske it-sjefer mener det brukes for mye penger på drift og for lite på innovasjon. Konsekvensene kan bli uheldige.

En ny undersøkelse i regi av programvareprodusenten SAP avslører at brorparten av europeiske it-sjefers budsjetter går til drift og vedlikehold av eksisterende it-systemer.

Hele 60 prosent av it-sjefene bruker størstedelen av sitt budsjettet på dette, på bekostning av innovasjon. Denne fordelingen bidrar i sin tur til å reduserer virksomhetenes konkurransekraft.

Brukes på drift

I gjennomsnitt bruker virksomhetene 77 prosent av sine it-budsjetter på drift og vedlikehold, noe som i følge it-sjefene selv er syv prosentpoeng for høyt.

- Undersøkelsen viser med all tydelighet at virksomheter fortsetter å bruke en langt større del av sine it-budsjetter på drift enn på it-innovasjon og investeringer i ny teknologi, sier Michael Ramm Østgaard, Country Manager SAP Norge i en pressemelding.

Tre kjerneområder

Studien viser at utfordringen ligger i å finne den strategisk riktige fordelingen av it-budsjettene mellom de tre kjerneområdene drift, vedlikehold og innovasjon.

En av tre sier at deres nåværende strategi er mer fokusert på å holde eksisterende systemer i gang, enn å bidra til å skape forretningsmessige resultater.

- Vi hjelper virksomheter over hele verden med å redusere deres totale eierkostnader innen it, slik at flere ressurser kan allokeres til innovasjon, uten at it-budsjettet økes. Her er konsolidering og harmonisering av it-landskapet et essensielt virkemiddel, sier Michael Ramm Østgaard.

Fokuser på innovasjon

Alle sjefene i undersøkelsen er enige om at de i større grad bør fokusere på innovasjon i deres strategi for å forbedre virksomhetens produktivitet og resultater.

Seks av ti it-sjefer mener at en strategi med for høyt fokus på drift har forhindret dem i å investere i og allokere tilstrekkelig med ressurser til innovasjon.

Sjefene mener at minst 30 prosent av budsjettet burde gå til innovasjon og investeringer i ny teknologi.

Negative konsekvenser

Manglende satsing på innovasjon kan få negative konsekvenser for virksomhetene i form av svakere produktivitet og lavere omsetning. Som en direkte konsekvens mener 43 prosent av it-sjefene at de går glipp av potensielle besparelser og 38 prosent sier at det har skadet virksomhetens konkurranseevne.

I følge SAP har europeiske virksomheter som bruker mer enn 40 prosent av it-budsjettet på innovasjon betydelig høyere omsetning og marginer enn virksomheter som kun bruker 25 prosent.

Les om: