Forhandlervekst for Infinigate

Forhandlervekst for Infinigate

Infinigate godskriver seg stadig nye forhandlere. Selskapet tjener også penger, men detaljene vil daglig leder Thomas Hagelid ikke kommentere.

Ifølge Managing Director Thomas Hagelid er Infinigate fornøyd med andre kvartal, men vil ikke si stort om bunnlinjen.

Ingen kommentar

- Jeg kan ikke kommentere bunnlinjen i kvartalet, men kan si at den er god og sort. Jeg ser frem til gi dere resultatet etter årsavslutningen, sier han til IT-Bransjen.

I andre kvartal omsatte Infinigate for 33 millioner norske kroner, noe som er en økning på 28 prosent sammenlignet med fjorårets kvartal. Det er en rekordhøy omsetning for selskapet.

Takknemlig

- Kvartal to forteller oss at vi vokser tre ganger så raskt som it-sikkerhetsmarkedet generelt og for det er vi takknemlige for. Vi har en veldig god tilstrøm av nye forhandlere som ønsker å benytte seg av vår kompetanse, sier han.

Hagelid ser en klar trend i at leverandørene kutter i antall distributører og ønsker færre men mer fokuserte og profesjonelle distributører.

- Så langt har vi hatt en svært hyggelig utvikling i så måte, sier han.

Fotfeste for mindre aktører

Det er først og fremst store aktører som Symantec, Check Point, Trend Micro, Websense og Sonicwall som gir selskapet høy omsetning, men det er ikke nødvendigvis de som gir mest fortjeneste.

- Hva vi tjener meste på ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på, men det som er hyggelig er at mindre aktører vi har tatt inn, også får fotfeste i mindre marked og hos mindre forhandlere, forteller han.

I 2007 hadde Infinigate 350 kjøpende forhandlere. I dag har de i underkant av 1000 tusen.

Les om: